Innvandring

Den ubehagelige sannhet om innvandring

Storbritannia har nettopp fått en tung fagrapport fra Overhuset i fanget: Innvandringen til landet er ikke økonomisk lønnsom, slik myndighetene lenge har hevdet, men den skaper alvorlige sosiale problemer. Nå slipper Channel 4 et nytt dokumentarprogram i den anerkjente Dispatches-serien, med tittelen ”The Inconvenient Truth About Immigration”. Ledespørsmålet for programmet lyder: Er Storbritannia på vei mot etnisk oppsplitning?

Like i kjølvannet av oppstyret rundt Overhusets skarpt innvandringskritiske rapport, publiserer nå altså Channel 4 et nytt dokumentarprogram i Dispatches-serien. Dette programmet tar for seg innvandringens innvirkning på det britiske samfunnet, og britenes holdninger til innvandring og innvandrere. Programmet er interessant nok som en stemningsrapport, som kan berette om mye folkelig bekymring, misnøye og forargelse over tingenes tilstand, men det kan også presentere noen ganske nedslående, sosialvitenskaplige funn.

Channel 4 fikk gjennomført en spørreundersøkelse blant tusen briter fra et representativt utvalg av befolkningen, innvandrere og deres etterkommere inkludert, og resultatet av denne undersøkelsen viste at:

83 % mener at Storbritannia opplever en innvandringskrise
84 % mener at myndighetene burde redusere innvandringen eller stoppe den fullstendig
66 % mener at innvandringen ødelegger for britenes muligheter på arbeidsmarkedet
66 % av de spurte innvandrerne mener selv at innvandringen til landet burde reduseres eller stoppes

Dette er ganske voldsomme tall.

Journalisten Rageh Omaar bruker Enoch Powells legendariske ”rivers of blood”-tale som utgangspunkt for en dokumentarisk reise i det britiske samfunnet, og spør om Powells kvasi-profetiske forutsigelser om en kommende rasekrig i Storbritannia, har noen basis i dagens virkelighet.

Programmet sendes på TV i tre episoder, og første episode er tilgjengelig i seks deler fra YouTube:

Del I
Del II

Del III

Del IV

Del V

Del VI
NB!

Det kan kanskje være nyttig å sammenholde ovenstående opplysninger om Storbritannias innvandringskrise med liberalisten Philippe Legrains spekulasjoner over innvandrings velsignelser.