Ytringsfrihet

Den meningsbærende eliten mister grepet

Vi har sett det i andre land, og nå ser vi at det begynner å skje i Norge. Den meningsbærende eliten synes mer og mer desperat – de mister grepet, og tyr derfor til utfall som de selv antakelig ikke er stolte over. Eller som Rustad sier: Den meningsbærende eliten nærer en dyp forakt og frykt for folkedypet. Er det derfor de er ute etter kritiske røster?

Les Hans Rustads kommentar på Document.no om Pietisme og fordommer