Terrorisme og ekstremisme

Danskene mer terrorutsatt

Politiets sikkerhetstjeneste (PET) i Danmark sier at militante islamister skjerper trusselen mot Danmark og danskene. Potensielle terrorister regnes med å være både i Danmark og tilreisende fra utlandet. PET setter ikke opp trusselnivået, men sier trusselnivået er skjerpet. Utenriksdepartementet justerer sine reiseveiledninger til en rekke land.

I går skjerpet dansk Høyesterett dommene i terrorsaken fra Vollsmose. De to hovedmennene Mohammad Zaher og Ahmad Khaldhahi fikk 12 års fengsel, mens konvertitten Abdallah Andersen fikk fem års fengsel. I tillegg ble Khaldhahi utvist fra Danmark. Etter dommen strakte han sin knyttede neve i været og ropte flere ganger o på arabisk: »Dere er Guds fiender, død over Amerika. Bare vent at se.«

Men det er ikke bare strengere terrordommer som får PET til å vurdere økt terrortrussel mot Danmark og danskene. Også republisering av Muhammed-karikaturene spiller inn.

Ifølge PET er der blant ledende militante ekstremister både i Danmark og utlandet et ønske om at gjennomføre en terrorhandling mot dansker så vel som danske interesser. Derfor advarer PET om behov for økt oppmerksomhet ved Danmark grenser. Tidligere operativ leder i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, sier truslene må tas alvorlig.

– For meg er det ingen tvil om at vurderingen bygger på presise etterretninger av konkrete trusler mot Danmark. Det er derimot overraskende at det fokuseres på grensene, selv om man har dett det før, sier Bonnichsen til metroxpress.dk.

For mens man tidligere har fryktet ”hjemmelagede” terrorister, som er født og oppvokst i Danmark, og som gjennom radikalisering er blitt gjorty til terrrorister, så frykter man nå også terrorister som kommer fra utlandet.

Lederen for PET, Jakob Scharf, påpeker at trusselnivået i Danmark ikke vil bli endret på grunn av dette.

– Men i et visst omfang er der snakk om en ytterligere skjerpelse av trusselbildet i forhold til Danmark, danskene og danske interesser i utlandet, sier Scharf.

Ifølge PET er det især i Nord-Afrika, Midtøsten, Pakistan og Afghanistan, at danske interesser er truet. Derfor justerer Utenriksdepartementet sin reiseveiledninger til en rekke land.