Politikk

Venstresiden vil stjele høyresidens velgere på innvandringspolitikk

Venstrefløyen og SF har i mange år håndtert spørsmålet om innvandrings- og integreringspolitikken feil, hevder SFs formann Villy Søvndal. Vi må innse at innvandrere kan bringe med seg problematisk kultur, sier han videre, og peker spesielt på muslimsk kultur. Slik blir det debatt av - også i Danmark. Og mens debatten ruller stiger SF til historiske høyder på meningsmålingene. Men høyresiden frykter ikke at de vil miste stemmene over til SF.

SF, som er søsterpartiet til norske SV, anerkjenner de sosiale utfordringer som innvandringen bringer med seg, sier partiets leder Villy Søvndal. Samtidig hevder han at partiet og venstresiden også er nødt til å innse at kulturen som innvandrere bringer med seg, kan være et problem. Søvndal hevder videre at den problematiske kulturen ofte kommer fra et muslimsk land.

”Det er klart, at venstrefløjen har ført en årelang kamp for kønnets ligestilling, men det er også klart, at når indvandrere så kommer hertil fra for eksempel Somalia, så har de ikke oplevet den kamp for ligestilling og alle de besværligheder, den førte med sig. Og det skaber kulturelle problemer, som ikke er uovervindelige, men som vi i langt højere grad skal turde tage et slagsmål med indvandrerne om”, sier Villy Søvndal til Politiken.dk.

Politiken skriver at Søvndals utspill kommer samtidig med at SF er på vei til en historisk opptur på meningsmålingene, hvor de stadig nærmer seg Socialdemokraterne (S). Det kommer også frem at under høstens valgkamp inngikk SFs lederen Søvndal en samarbeidsavtale med S-lederen Helle Thorning-Schmidt. En avtale som innebar at S skulle prøve å lokke til seg stemmer fra VKO-blokken (den sittende samarbeidsregjeringen) blant annet ved å sende signaler om en stram innvadrings- og integreringspolitikk, og det uten å få kritikk fra SF. Nå er ikke Søvndal lenger fornøyd med at bare S skal ha denne rollen:

”Nej, SF skal også. Jo flere partier der udfordrer regeringen og Dansk Folkeparti på det her område, des bedre. Det er en fælles opgave”, understreker han.

Søvndal sier han har skjerpet retorikken mot ”de religiøse fanatikere” for å tegne en ny linje i den danske innvandrings- og integreringsdebatten

”Vi har været i et fuldstændig fasttømret politisk mønster i de sidste ti år. På den ene side Hizb-ut-Tahrir og Islamisk Trossamfund, som har knyttet hele debatten til det religiøse. På den anden side Dansk Folkeparti med Camre, Søren Krarup og Jesper Langballe, der har forsøgt at overdøve med en udgrænsende intolerant dagsorden. De har på forskellig sæt og vis haft en etnisk dagsorden, en religiøs dagsorden. Vi har en demokratisk dagsorden og en tro på, at det godt kan lade sig gøre at tackle problemerne, hvis vi bare tør se i øjnene, hvad det er, vi er oppe imod”, sier Søvndal.

Han er også klar over at han beveger seg på en knivegg i denne debatten. Forrige uke fikk ha da også kritikk fra flere fremtredende SF-ere. De mener deres egen leder går for langt i det de definerer som verdikamp. De frykter også at Søvndals uttalelser er som å trampe på det muslimske religiøse mindretallet i befolkningen. Søvndal viser derimot til at han kjemper en demokratisk kamp.

”Jeg er netop ikke optaget af etniske skillelinjer. Jeg er ikke optaget af religiøse skillelinjer. Jeg er ikke optaget af påklædningsskillelinjer. Jeg er ikke optaget af spisevaner, men jeg er optaget af en demokratisk skillelinje, nemlig: Er du med på den demokratiske halvdel, ja eller nej? Og for lige at slå en ting fast. De fleste indvandrere har jo ikke problemer med at adskille religion og politik. Deres syn på kvinder er ligesom dit og mit. Mange iranere, som er flygtet fra et præstediktatur i Iran, melder sig i disse dage ind i SF, hvor de deler vores demokratiske værdier. Bare for at sige, at vi ikke skal skære alle muslimer over en kam”, sier Søvndal.

Den sittende VKO-regjerings integreringsminister, Birthe Røhn Hornbech (V), sier hun er glad for at SFs leder har skiftet mening i innvandrings- og integreringspolitikken, og tar hans utsagn til støtte for regjeringens kurs. Men hun tror neppe fullt og helt på Søvndals holdningsendring:

”Jeg ved ikke, hvorfor Søvndal over et par uger tilsyneladende vil til at konkurrere med synspunkter på den anden fløj. Jeg håber, at det lander på noget konstruktivt. Men det må vi altså se over tid. Hvis han nu ændrer synspunkt igen i morgen, så er der jo ikke grund til at gå op i det nu,” sier Hornbech til Ritzau.

Søvndal mener derimot at Hornbech ikke forstår hans budskap. Han hevder hun er manipulerende når hun hevder at SF har sluttet seg til regneringens integreringspolitikk.

”Integrationsministeren har vist slet ikke fattet mit ærinde – eller vil ikke forstå det,” sier Villy Søvndal.

Han forklarer sitt utspill som følgende:

”I årevis har debatten været spændt ud mellem Dansk Folkeparti, hvis medlemmer løbende har haft anklager om racisme hængende over sig – og så ekstreme grupper som f.eks Hizb-ut-Tahrir. I den støj har regeringen ligget i læ og ladet Pia Kjærsgaard slå kammertonen an. Mit ærinde er derimod at lave en helt ny front i den nødvendige debat om den nødvendige integration,” fastslår Søvndal, og fortsetter: ”Vi skal inkludere mennesker med anden etnisk baggrund på alle niveauer i samfundet – men det betyder så også, at det ikke nytter noget, at unge, veluddannede kvinder pludselig ikke må forfølge deres karriereønsker i Danmark, men i stedet dropper ud af uddannelsen for at blive hjemmegående, for at tage et eksempel. Eller at børn afskæres fra almindelige sociale aktiviteter med danske kammerater, så de på længere sigt afskæres fra de netværk, som er en enorm styrke, hvis man skal klare sig gennem en uddannelse og få et godt job. Her må forældrene i visse indvandrermiljøer mere på banen. Og jeg vil gerne understrege, at det kun er begrænsede dele af miljøerne, hvor der er problemer!”

Heller ikke Pia Kjærsgaard, leder i Dansk Folkeparti, frykter at SF-lederens utspill vil stjele noen av hennes velgere. Hun kaller Søvndal en kopi:

”Jeg tror ikke, at folk køber så mange kopipræparater. Jeg tror, at de vil have den rene vare, når det kommer til virkeligheden,” sier Kjærsgaard til Politiken.dk.