HRS - Webradio

Ukemagasinet: Shoaib Sultan

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Shoaib Sultan, har i dag fordømt Geert Wilders islamkritiske film, Fitna, som samfunssplittende og krenkende. Men både selve filmen og debatten rundt den aktualiserer en del viktige spørsmål i vår tid. Er det overhode legitimt å kritisere islam? Finnes rom for en saklig og respektfull debatt om det som mange opplever som problematiske sider ved islam? Hør Shoiab Sultan drøfte disse spørsmålene i HRS Radio.