Flerkoneri og proforma ekteskap

To enker krever samme pensjon

Polygame ekteskap skaper hodebry for europeiske rettsanvendere. En senegaleser bosatt i Spania dør og etterlater seg to koner. Hvem av dem skal få enkepensjon?

SPANIA. MADRID. Mor Diop kom fra Senegal til Spania hvor han i mange år
arbeidet som reisende salgsrepresentant.

Senegaleseren betalte skatt og bidrag til det spanske
helsevesen som han skulle, men samtidig fulgte han sitt hjemlands tradisjon på
et vesentlig punkt: Mor Diop hadde to koner.

Så etter mannens død i en trafikkulykke i 1995 møtte to
kvinner opp for å kreve hans pensjon. Enkene Awa Dieng og Anima Sow fikk begge
avslag hos de sosiale myndigheter som argumenterte med at flerkoneri (polygami)
er forbudt i Spania.

Enkene appellerte avgjørelsen og begge fikk medhold ved en
provinsdomstol. Dommerens salomoniske avgjørelse lød at pensjonen skulle deles i
to.

Slik går det ikke alltid. Spansk lovgivning er langt fra klar
når det gjelder polygame enkers rettigheter, fastslår avisen El Pais.
Utlendingsloven fra 2000 har fastslått at innvandrere kun har rett til å
medbringe en kone fra hjemlandet, og at de ikke har rett til å gifte seg med
enda en mens de oppholder seg i Spania.

I en annen sak besluttet en provinsdomstol i 1999 å dele
pensjonen midt over mellom to enker, da gambieren Kejaw Drammeh avgikk ved
døden. Men det ville ikke den avdødes første kone, Kadidja, finne seg i. Hun
hadde vært gift med Kejaw i 19 år, mens den andre enken, Fatima, kun hadde vært
gift med ham i seks.

Den saken er nå i Høyesterett. En domstol ga den første konen,
Kadidja, rett i at Kejaw Drammeh ikke hadde rett til å gifte seg med kone nummer
to. Det andre ekteskapet var derfor ugyldig, fastslo dommeren og avviste å dele
pensjonen.

Høyesteretts avgjørelse ventes med spenning, for det er mange
polygame innvandrere i Spania. Muslimske ledere har oppfordret myndighetene til
å tillate polygami for muslimer ved lov. De henviser til at en slik beslutning
ikke er mye annerledes enn tillatelsen til homoseksuelle ekteskap.

Foreløpig har politikerne holdt seg ute av striden. For
uansett er loven vanskelig å skjære igjennom. På den ene side skal de sosiale
myndigheter beskytte familier som er avhengige av den avdøde lønnsmottaker. På
den andre skal de ikke akseptere en praksis som undergraver kvinners
rettigheter.

Tekst: Jørgen Ullerup, Jyllands-Posten

(Bearbeidet for Fædrelandsvennen av Helge Stavik)