Kvinner og likestilling

Tilslørt kvinnedag

En anonym aksjonsgruppe ”for demokratisk og frihetlig tenkning” har i en rekke land i Europa markert kvinnedagen ved tilsløring av offentlige statuer av kvinneskikkelser. Ved å ikle statuene det islamske sløret, hijab eller burka, ønsker aksjonistene å rette oppmerksomhet mot situasjonen for de mange kvinner som med referanse til islam sperres inne, trykkes ned og holdes ute fra samfunnsdeltakelse – og som bærer det islamske plagget for kjønnsapartheid som symbol på sin egen underordning. Kvinnestatuene ble så behengt med et kledebon med påskriften ”Frihet”.

Mens krisesentrene fylles opp
av kvinner med minoritetsbakgrunn, og mens vi får en stadig bredere kjenneskap
til omfanget av tvangsekteskap for muslimske jenter, er enkelte feminister i Norge mer opptatt av å brunbeise de som påtaler disse problemene,
enn å vise solidaritet med sine medsøstre som undertrykkes innenfor
patriarkalske, pre-moderne kulturer.

Da forholder det seg annerledes
med en pan-euroeisk aksjonsgruppe ved navn ”Anonym gruppe for frihetlig og
demokratisk tenkning”. I et par år nå har denne gruppen med jevne mellomrom
arrangert aksjoner der de tilslører offentlige kvinnestatuer med islamske
segregasjonsplagg.

Natt til 8. mai i år ble 8 kvinnestatuer
tildekket. Det ble gjennomført aksjoner i Berlin, Braunschweig,
Dortmund, Düsseldorf, Helsinki, Moskva, Tampere, and Turku
– altså i landene Tyskland, Russland og Finland.

Statuene ble
behengt med et kledebon med påskriften ”Frihet”, og ved siden av stuene ble det
plassert plakater der utdrag fra FNs menneskerettighetserklæring ble
kontrastert med passasjer fra koranen. Konkret sammenlignet aksjonistene dette sitatet
fra den første artikkel i den universelle menneskerettighetserklæringen:

Alle mennesker
er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og
samvittighet og burde handle overfor hverandre i brorskaps ånd.

Med dette
sitatet fra Koranen sure 4: 34:

Dem som dere
frykter oppsetsighet fra, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi
dem stryk.

Med dette ønsker
aksjonistene å tydeliggjøre at Vestens frie samfunnsform står under press fra
en snikende islamisering som er i ferd med å undergrave idealene om toleranse
og ”enhet i mangfold”.

Bruken av islamske segregasjonsplagg er et synlig angrep
på kvinnerettigheter, demokrati og fri tenkning, skriver gruppen på sin
nettside.