Ytringsfrihet

Svenske Expo og vold

27.03.08 (oppdatert med ny info den 31.03): I den senere tid har den svenske organisasjonen Expo dukket opp på radaren i Norge, da ved at Dagbladets Marte Michelet benytter denne organisasjonen som kilde til informasjon. I den forbindelse har HRS omtalt Expo som ”den sterkt venstrerevolusjonære gruppen Expo i Sverige, en gruppe som er kjent for oppfordringer til vold mot politiske motstandere.” Dette har fått Expos sjefsredaktør, Daniel Poohl, til å reagere:_Expo er politisk uavhengig og tar avstand fra bruk av vold, hevder han. Stemmer dette?

Jens Tomas Anfindsen, HRS

Svenske Expo fremstiller seg
selv som en antirasistisk organisasjon som overvåker det ekstreme høyre og
islamofobi. Sjefsredaktør for stiftelsen og tidsskriftet Expo, Daniel Poohl,
benekter at Expo har noen bestemt politisk slagside og hevder at Expo kategorisk tar avstand fra voldsbruk. I en telefonsamtale ber han HRS korrigere og dementere det
følgende utsagnet, publisert i en HRS-artikkel av 25.03.08:

Og
kilden til Dagbladet? Jo, intet mindre enn den sterkt venstrerevolusjonære
gruppen Expo i Sverige, en gruppe som er kjent for oppfordringer til vold mot
politiske motstandere.

HRS svarer:HRS vil dels korrigere, men
dels også opprettholde og presisere påstanden ovenfor. Vi skal skille mellom
påstand (a), ”Expo er venstrerevolusjonær”, og (b), ”Expo er en gruppe som er
kjent for oppfordringer til vold mot politiske motstandere.”

Påstand
(a): Expo er venstrerevolusjonær

Evaluering av denne
påstanden er på sett og vis veldig enkelt. I og med at Expo selv benekter at
organisasjonen har noen politisk slagside overhode (annet enn at den er imot
det såkalte ”ekstremhøyre” samt anti-demokratiske bevegelser), kan vi bare ta
dette til etterretning. Vi korrigerer vår tidligere påstand.

HRS korrigerer: Expo er
ikke, ifølge sin selvpresentasjon, en venstrerevolusjonær bevegelse.

Til forsvar for vår
opprinnelige oppfatning om saken, må dog kunne anføres at Expo i både stil og
retorikk fremstår som en del av den venstrerevolusjonære bevegelsen. Dessuten
samarbeider organisasjonen, ifølge Wikipedia, med både det svenske
Antifacistisk Aktion og den tyske søsterorganisasjonen
Antifaschistische Aktion. Dette er grupperinger som både er venstrerevolusjonære, og som har
stått bak en rekke grove voldsepisoder, og som åpent oppfordrer til bruk av
vold og illegal aksjonisme som politiske virkemidler i kampen mot
høyrekreftene. (Les mer om den antifascistiske bevegelsen her).

Dessuten, sett i lys av at
Expos ansvarlige utgiver, Robert Aschberg, en profilert kjendis i Sverige, er kjent
som selverklært kommunist og maoist, er det nesten urimelig å forvente at utenforstående
ikke skal koble organisasjonen opp mot venstrerevolusjonære tendenser.

Videre, ifølge
internettleksikonet Susning.nu, er Expo med i det såkalteNätverket Mot Rasism”. Dette nettverket ledes av ordføreren i det greske kommunistpartiets svenske avdeling,
Jannis Konstantis. Nettverk Mot Rasism er kjent for å ha arrangert en rekke,
grove voldsaksjoner.

På toppen av det hele har formannen i Expos styre, Charles Westin, bidratt i et bokprosjekt sammen med voldsorganisasjonen Antifacistisk Aktion.

Derfor,
på tross av at Expo selv, ifølge sin selvpresentasjon, ikke ønsker å flagge
noen politisk slagside, er Expos samarbeid med voldelige og
venstrerevolusjonære grupperinger såpass markant, at organisasjonen, i
rimelighetens navn, kan regne med å bli assosiert med nettopp slike krefter.

Påstand
(b): Expo er en gruppe som er kjent for oppfordringer til vold mot politiske
motstandere.

Dette er en påstand vi
dessverre må opprettholde. Det er fint at Poohl forsikrer om at Expo tar
avstand fra voldsbruk, men det forhindrer ikke at organisasjonen er kjent for
oppfordringer til nettopp dette. Dels er det naturligvis slik at den allmenne
oppfatning av Expo påvirkes av at organisasjonen åpent
samarbeider med militante, antifascistiske grupperinger. Dels har en av Expos
grunnleggere, Thomas Hübinette, blitt gjenstand for internasjonal oppmerksomhet
grunnet hans helt ekstreme, anti-hvite rasisme og rabiate voldsoppfordringer:

Att känna eller t.o.m.
tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är
naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den
vita rasens västerland gå under i blod och lidande.

Källa: Creol, nr.
1/1996.

Jag började helt enkelt
attackera och mer eller mindre misshandla personer som betedde sig
rasistiskt i min närhet. Det kunde röra sig om allt från fullfjädrade
skinheads, till barn i skolåldern eller äldre herrar och damer.

Källa: Svartvitt, nr.
1/1996.

HRS’ kilde: Wikiquote

Det første av disse
utsagnene falt i en periode da Hübinette var meget aktiv i Expo. Han ble ikke
ekskludert for dette. At Hübinette var tidligere voldsdømt og aktivt medlem i det
voldelige Antifacistisk Aktion, var tydeligvis heller ikke til hinder for hans
utnevnelse til stillingen som Expo-redaktør i 1995.

Videre skilter Expo med Kenny
Hjälte
som en av sine nåværende reportere. Men som aktivt medlem i det blodrøde Ung Vänster, har Hjälte vært med på målrettede aksjoner for å ramponere valgkampmateriell fra
Sverigedemokratene, og har hevdet at det er et forsvar for demokratiske
prinsipper å sabotere Sverigedemokratenes torgmøter:

Ung Vänster
stödjer och uppmuntrar människor att genom påtryckningar och civil
olydnadsaktioner motverka rasisternas valkampanjer:
– I grunden handlar det om civilkurage. Om rasisterna kommer in i parlamentet,
blir deras åsikter legitima och hela samhällsdebatten flyttas bort från de
verkliga problemen. När busspassagerare river ner reklamskyltar med
högerextrema budskap, eller när människor väljer att störa rasisternas
torgmöten, agerar de för att försvara demokratiska principer, säger Kenny
Hjälte
i Ung Vänster Skånes antirasistiska utskott.[ … ]
Under parollen «Inga rasister till Bryssel» har Ung Vänster också
arrangerat och deltagit i många av de manifestationer som under våren riktats
mot SD:s och ND:s torgmöten. Ofta har rasisterna tvingats lämna platsen direkt.

KonklusjonI lys av det ovenstående,
vil HRS presisere vår opprinnelige uttalelse til det følgende:

Expo
fremstår som en venstrerevolusjonær bevegelse og er kjent for
oppfordringer til vold mot politiske motstandere.