Ytringsfrihet

Svensk redaktør drapstruet for Jesus-tegning

En svensk sjefsredaktør er blitt truet på livet etter at han valgte å publisere en tegning som illustrerer djevelen som bærsjer i hodet på Jesus på korset. Selv forsvarer han publiseringen av Jesus-tegningen med at kristendommen er en majoritetsreligion som må finne seg i å bli utfordret.

Jesus-tegningen (her i faksimile fra JP) var en illustrasjon på en plakat som skulle benyttes for en punkerfestival i Linköping arrangert av en forening ved navn Alternativt Kulturcentrum. Men en kommuneansatt besluttet at plakaten ikke skulle settes opp på kommunal eiendom, noe som igjen førte til påstander om sensur.

Avisen Östgöta Correspondenten, som utgis i Linköping, valgte forrige helg å trykke tegningen som en illustrasjon til en artikkel om saken. Det utløste drapstrusler.

”Håper du får en kniv i deg den kommende uke. Hvis ikke et menneske gjør det, så vil Jesus skjære strupen over på deg,” lød en av de trusler som ble lagt igjen på sjefsredaktør Ola Sigvardssons telefonsvarer, mens en annen lød:

”I morgen venter en mann utenfor din dør når du går på jobb. Han har én ting i hånden som skal lære deg Guds vrede.”

Men redaktør Sigvardsson forsvarer publiseringen av Jesus-tegningen, ved henvisning til at majoriteten må finne seg i langt mer enn minoriteten:

”Det er en grotesk tegning, men hvem hadde ventet annet av en punkerfestival,” skrev redaktøren, og fortsatte:

”Kristendommen er en majoritetsreligion i Sverige. Derfor er det rimelig at dens tilhengere må finne seg i at den kritiseres og utfordres på en betydelig mer dramatisk måte enn hva en minoritetsreligions representanter skal behøve å finne seg i,” skriver JP.dk

Kanskje det i utgangspunktet ikke var en så god ide å begynne å lefle med ytringsfriheten?