Islam

OIC vil at FN skal gripe inn i Muhammed-konflikten

Den muslimske verdensorganisasjonen OIC har bedt FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, om å gripe inn i forhold til den pågående Muhammed-konflikten.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon oppfordres av Organisasjonen for Den islamske Konferansen (OIC) konkret til å ta kontakt med regjeringene i de land som tolerer offentliggjøringen av Muhammed-tegningene, og oppfordre dem til å ta de nødvendige forhåndsregler for å unngå ytterlige krenkelser, melder Politiken.dk.

”OIC-gruppen oppfordrer generalsekretæren til å kontakte regjeringene i de land som bifaller trykkingen av disse blasfemiske karikaturer og mediepublikasjoner, så vel som kampanjer for lovinngrep mot islam-inspirert virke,” trykningen af disse blasfemiske karikaturer og mediepublikationer, såvel som kampagner for lovindgreb mod islamisk inspireret virke«, skriver gruppen blant annet på sin hjemmeside og fortsetter:

»Generalsekretæren bør få regjeringene til å ta de lovlige og administrative forholdsregler som er mulig for å forhindre en gjentakelse eller fortsettelse av disse bevisst fornærmede handlinger, som så dypt berører ytrings- og trosfriheten for etterfølgerne av islam.”

OIC appellerer til Ban Ki-moons motstand mot enhver form for sverting av islam.

”OIC-gruppen oppfordrer generalsekretæren til offentligt å gi uttrykk for sin utvetydige motstand mot alle former for islamofobi og erklære at ingen regjering bør medvirke til å underkjenne de igangværende bestrebelser på å støtte harmoni og vennskapelige relasjoner på tvers av forskjellige kulturer, religioner og sivilisasjoner.”

OIC blandet seg også inn under forrige Muhammed-krise, og ba FN komme med en erklæring. Det ble ikke noe av, til tross for lengre politiske diskusjoner om temaet.