Innvandring

Når fordommer bekreftes

Et borettslag i Bærum motsetter seg etableringen av et transittmottak for flyktninger i nærområdet. Erfaringene fra et tidligere asylmottak i samme område var svært negative. Trakassering av kvinner, hærverk mot biler og boliger, sterk økning i butikktyverier, tilfeller av mishandling av husdyr og en generell forsøpling av nærmiljøet, dette er blant klagemålene som borettslaget fremfører.

Villaveien 5-15 Borettslag på Dikemark i Bærum frykter at
bomiljøet blir ødelagt dersom planene om et transittmottak blir realisert.
Borettslaget består av 50 leiligheter, og bare tre lot være å skrive under på
et protestbrev mot utbygningen av et nytt transittmottak i nærområdet. Alle i
styret opplevde negative episoder forrige gang det var asylmottak på Dikemark.

«Kvinner følte seg utrygge og ble trakassert av mannlige
asylsøkere».

«Nærbutikken opplevde sterk økning i tyver».

«Det var økning i tyveri fra nærbutikken rundt blokker og
privatboliger. Kommer et transittmottak regner vi med å se de samme problemene igjen».

«Asylsøkerne hadde negative holdninger til dyr, og vi så flere
tilfeller av dyremishandlinger».

«Da asylmottaket ble avviklet sist var hjelpepleierskolen totalt
rasert. Dette vitner om manglende ansvarsfølelse for midlertidig
oppholdssted».

«Vi frykter at dem av oss som har tilrettelagt lekeplass for barn vil
bli en oppholdsplass for asylsøkere».

I brevet står det også at flere foreldre vil vurdere å overføre sine barn
til Heggedal skole hvis transittmottaket blir en realitet.

Styret i borettslaget
er også redde for pristapet på leilighetene sine, som følge av forringelsen i
områdets bokvalitet.

– Transittmottaket vil føre til kraftig
reduserte priser. Hvem vil bo her når det myldrer av ustabile mennesker som
blir dyttet inn til psykiatriske pasienter og vanlige folk, sier Frøyset.
Dersom kommunen sier ja til mottaket vurderer Frøyset å gå til erstatningssak
mot kommunen på grunn av verditapet.

Les mer om dette i Budstikka.no.