Ytringsfrihet

Muslimhore som egenforakt og offerdyrking

Når Marte Michelet bruker begrepet ”muslimhore” om seg selv bruker hun selv det språket som hun mener de som undertrykker bruker. For ”muslimhore” er en betegnelse på overløpere fra vår vestlige kultur til islamsk kultur. Med andre ord: muslimene er ofrene; vi er overgriperne. Dette skriver William Fagerheim, som samtidig advarer mot en debatt om islam som føres på Michelets premisser.

Vår tid gjennomsyres av en islamfobi, hevder Marte Michelet. Islamfobi er for Michelet Vestens redsel og kamp mot islam og alt det den står for. Hun bruker islamfobien som forklaringsnøkkel på alt fra krigen i Irak til vestlig feminisme.

Islamfobien er ikke bare vår tids mare, den er også vår tids ideologi. Dermed mer enn antyder Michelet at verden står overfor en vestlig totalitær bevegelse anført av høyreekstremister i europeiske land. Dermed rettferdiggjør hun islamsk kamp mot vestlig ”imperialisme”, og stiller seg selv sjakk matt mot å ta opp spørsmål som for eksempel likestilling i islam. Dette ville være en del av islamfobien som omgir oss og ville bidra til å forsterke islamfobien som ideologi og bevegelse. For eksempel kritiserer hun feminismen fordi ”den utstrakte hetsen mot islam beviselig har ført til økende fundamentalisme og dermed skjerpet kvinneundertrykkingen i muslimske miljøer i Vesten”.

Les hele William Fagerheims artikkel hos Minerva.no