Vold og overgrep

Menneskerettighetene i Pakistan

For første gang i historien har Storbritannias regjering inkludert Pakistan på listen over land de mener det er grunn til å bekymre seg over, hva angår brudd på menneskerettighetene. Dermed kommer Pakistan i det lite misunnelsesverdige selskap med land som Kina, Iran, Russland, Saudi-Arabia og Zimbabwe.

Grunnen til at Storbritannia har inkludert Pakistan på listen over land hvor det kan være grunn til å bekymre seg over menneskerettighetssituasjon, er at det er gjort ”meget få fremskritt” hva gjelder de områder der den pakistanske regjeringen hadde lovet å forbedre de menneskerettslige forhold.

I det britiske utenriksdepartementets årlige rapport om menneskerettigheter, som utkom i går, er derfor Pakistan havnet i selskap med land som Kina, Iran, Russland, Saudi-Arabia og Zimbabwe, hvor menneskerettighetene har trange kår.

I rapporten understrekes det at listens 21 land ”ikke er en rangeringsliste over land som vi betrakter som de verste krenkerne”, men at listen ”fokuserer på land hvor menneskerettighetsspørsmål skaper bekymring for oss, eller hvor vi har rettet stor oppmerksomhet mot”.

Det skal særlig være perioden etter at den pakistanske presidenten Pervez Musharraf innførte unntakstilstand at Storbritannia har rettet søkelyset mot Pakistan. Den pakistanske regjering har uttrykt ønske om å styrke menneskerettighetene i landet, men løftene om forbedring innenfor områder som tortur, borgerrettigheter og politiske rettigheter er langt fra oppfylt, står det i den britiske rapporten melder DR.dk.