Kvinner og likestilling

Konvensjon åpner for dødsstraff av barn

En ny arabisk konvensjon om menneskerettigheter åpner for å dømme mindreårige til døden. Konvensjonen, som er ratifisert av De forente arabiske emirater, Jordan, Bahrain, Algerie, Syria, Libya og de palestinske områdene, trådte i kraft i midten av mars.

Redd Barna internasjonalt krever at de arabiske landene omgående endrer konvensjonen. Organisasjonen jobber for å få FNs menneskerettsråd i Geneve til å vedta en internasjonal resolusjon som skal forhindre at FNs medlemsland kan idømme barn dødsstraff.

I en pressemelding sier Redd Barnas generalsekretær i Norge, Gro Brækken, at det er sterkt foruroligende at den arabiske menneskerettighetskonvensjonen nå åpner opp for å kunne idømme barn under 18 år dødsstraff. Hun mener dette er klart i strid med FNs barnekonvensjon, som samtlige arabiske land har ratifisert.

Artikkel 37 i FNs barnekonvensjon forbyr dødsstraff for mindreårige, skriver NTB.