Innvandring

Innvandringens reelle kostnader

En fransk studie viser at utgifter knyttet til innvandrerbefolkningen i landet langt overskrider innvandrernes positive bidrag til samfunnsøkonomien.

I henhold til beregninger som er utført av tankesmien Contribuable Associés, leverer innvandrere et betydelig, negativt bidrag til den franske nasjonaløkonomien. Deres rapport viser at innvandringen medførte et positivt bidrag til økonomien i de første 30 årene etter den annen verdenskrig, fordi innvandrernes skatteinnbetalinger da overgikk deres forbruk av velferdstjenester. Imidlertid ble dette forholdet snudd på hodet da man også åpnet for å gi arbeidsinnvandrere rett til familiegjenforening.

Her er noen av hovedfunnene i studien:

Frankrike teller for tiden 6 868 000 innvandrere, altså 11% av befolkningen
Innvandringen reduserer veksten i Frankrikes BNP med 2/3
Innvandringens kostnad anslås til 71,76 milliarder euro
Innvandrernes økonomiske bidrag anslås til 45,57 milliarder euro
Innvandringens negative bidrag til samfunnsøkonomien anslås dermed til 26,19 milliarder euro
Ikke-europeiske innvandrere og deres etterkommere mottar 22% av statens sosialutbetalinger
Gjennomsnittsprisen for behandling av en asylsøknad er 15 000 euro
Sikkerhetstiltak tilknyttet immigrasjon beløper seg på 5,2 milliarder euro
Rundt en halv million immigranter arbeider illegalt, hvilket innebærer et tap for staten på rundt 3,8 milliarder euro
65 til 90% av Frankrikes prostituerte er immigranter
Arbeidsledigheten er dobbelt så høy blant innvandrere som i befolkningen for øvrig
Sosialbidrag utgjør 14% av en gjennomsnittlig innvandrerhusholdning mot 5% for landets øvrige befolkning