Integrering og integreringspolitikk

Innvandrere frykter ranerstempel

Etter nyttår har det i Trondheim vært det politiet karakteriserer som en ransbølge med 14 ran. Politiet jobber intens med å få tatt de skyldige, og det er to møkhudede menn som står øverst på lista. Dette har fått andre innvandrere til å oppleve seg stigmatisert.

Majidi Butuye, Abdi Abukar og Mosa Al-Hussiny føler seg utsatt på flere måter. Ransbølgen gjør at også de føler seg mindre trygge om kveldene, samtidig som de frykter for å bli stemplet som ranere, skriver Adressavisa.no.

Innvandrere opplever at de blir stoppet på gata eller oppsøkt av politiet på grunn av sin hudfarge.

– Politiet stoppet meg i Erling Skakkes gate. Jeg blir så frustrert, for det er vanskelig å bli mistenkeliggjort slik. Jeg forstår at de må spørre folk etter ranene, men de oppfører seg slik at man ikke føler seg trygge på dem, sier Abdi Abukar (20).

Abukar forteller også om en kamerat som fikk politiet på døra hjemme, der politiet skal ha oppført seg truende.

Guttene påpeker over avisen at de forstår at de kan bli stoppet, men at mye handler om hvordan dette skjer:

– En gang ble jeg stoppet av en politimann som smilte og spurte om jeg kunne vise legitimasjon. Det var helt greit, fordi han oppførte seg slik at jeg følte meg trygg i den situasjonen, sier Mosa Al-Hussiny.

Guttene sier de er skremt av ransbølgen, men opplever det som belastende at mange av ranerne er pekt ut som afrikanere eller personer fra Midtøsten. På spørsmål om hva de tror om at mange av ranerne har minoritetsbakgrunn, svarer Abukar at han tror det handler om arbeidsløshet eller mangel på studieplass, liten interesse for sport, og derav at det er lett å få dårlige venner.

Miljøarbeider Ismail Muhyadin støtter forklaringen til guttene. Han jobber med minoritetsungdom i Trondheim, og leder fotballaget som de tre mennene er med i.

– Situasjonen er veldig trist. Hvis en innvandrer gjør noe galt, så stemples all innvandrerungdom. Det er leit. Ranerne kan være ungdom som har opplevd mangel på omsorg, og havnet utenfor samfunnet. De føler seg kanskje marginalisert, sier Muhyadin.

Muhyadin mener løsningen er forebyggende arbeid, og at alle bidrar til at å gjøre byen trygg.