Politikk

FNs eget supperåd vedtar resolusjon om å forby islamkritikk

FNs menneskerettighetsråd vedtok i går en resolusjon som uttrykker dyp bekymring for tendensen til å fornærme religioner, og oppfordrer verdens land til å vedta lover som beskytter religioner, særlig islam, mot krenkelser. Samtlige EU-land, samt Canada, stemte imot resolusjonen fordi de mente resolusjonsteksten var for ensidig i sitt fokus på islam. Men en blokk av islamske land sikret at resolusjonen ble vedtatt med 21 mot 10 stemmer.

FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) domineres av arabiske og andre muslimske land. I går vedtok de en resolusjon som er utarbeidet av The Organization of the Islamic Conference (OIC). Resolusjonsteksten ”uttrykker dyp bekymring for den voksende, globale tendens til å identifisere islam med terrorisme, vold og menneskerettightsbrudd.” Resolusjonen ”henstiller stater om å iverksette tiltak som kan hindre spredningen av … rasistiske og xenophobiske idéer” og annet materiale som kan oppildne til religiøst hat. Teksten henstiller statene om å utvikle lovverk som vil beskytte religioner fra fornærmelse.

Les mer fra The Associated Press.