Integrering og integreringspolitikk

Danmark vil ha flyktninger med integreringspotensial

Danmark tar imot stadig færre kvoteflyktninger fra muslimske land, viser statistikken. En av årsakene er endringer som ble gjort i utlendingsloven i 2005. Endringene innebærer at kvoteflyktninger nå skal velges ut fra «integreringspotensial» i Danmark, og dette har fått følger for hvilke land Danmark tar imot flyktninger fra.

Hele 84 prosent av kvoteflyktningene som Danmark
tok imot i årene 2001 og 2002 kom fra muslimske land som Afghanistan, Sudan og
Irak. De siste to årene har andelen falt til bare 11 prosent.

– Vi har de siste årene tatt imot flyktninger fra
Burma og Kongo. Dette har vi gjort for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
mener at det er størst behov blant disse flyktningene, men også fordi kommunene
har gode erfaringer med burmesere og kongolesere. Begge befolkningsgrupper er
flinke til å integrere seg i Danmark, sier Singer.

Dette melder NTB; gjengitt i Vårt Land.