Integrering og integreringspolitikk

Byrådet i Bergen beskyldes for raseskille

Manglende barnehagedekning i Bergen har fått barnehagebyråd, Thomas Moltu (KrF), til å sende noen av barna til en annen bydel enn den de er bosatt i. Men barna som sendes vekk er kun de med innvandrerbakgrunn. Nå beskyldes byrådet for raseskille.

Manglende barnehagedekning i Bergen gjør at barn med innvandrerbakgrunn blir sendt 15 kilometer med buss fra Årstad til Ytrebygda i Fana for å gå i barnehage. For selv om kommunen mangler barnehageplasser, ønsker de å prioritere denne gruppen barn en god språkutvikling. Tilbudet er derfor bare for barn som ikke snakker norsk.

– Vi satser spesielt på å gi et tilbud til minoritetsspråklige for å styrke integreringsprosessen og styrke språkopplæringen av små barn, sier barnehagebyråd Thomas Moltu til NRK.

Det er det derimot ikke alle som har enige i. Mette Andersson, førsteamanuensis ved universitetet i Bergen, mener dette er elendig integreringspolitikk:

– Jeg får en sånn segregasjonstanke. Man putter folk vekk. Forskning viser at man trenger tilhørighetspunkter i nærmiljøet sitt, sier Andersson.

Heller ikke Oddny Miljeteig (SV) er imponert.

– Jeg hadde ikke trodd byrådet skulle gjøre dette. Det å busse barn med etnisk bakgrunn fremkaller assosiasjoner. Dessuten skiller det enkeltgrupper ut fra deres nærmiljø, sier hun.

Assosiasjoner til den amerikanske fortiden, og skolebussene som fraktet svarte barn av gårde, er noe som overrasker barnehagebyråd Moltu.

– Jeg må innrømme at jeg hadde aldri forestilt meg at dette skulle føre til slike bilder, sier Moltu.