Flerkoneri og proforma ekteskap

Bigamist honoreres av staten

Da de danske styrker trakk seg ut av Irak, ble tolkene og deres familie invitert av de danske myndigheter til å bosette seg i Danmark. Men i dag er en av tolkene redd for at de samme myndighetene splitter familien – han har nemlig to koner og to sett med barn. Men så langt tjener han penger på det.

Som takk for hjelpen og for å sikre deres fremtidige sikkerhet, ble de irakiske tolkene som hadde jobbet for de danske styrkene invitert til å få asyl i Danmark. Tilbudet gjaldt også for tolkenes nærmeste familie. Men en av tolkene har to koner, og det er problematisk i et land der bigami er forbudt. Han har siden levd i usikkerhet: Kan han fortsatt være gift med sine to koner, eller skal han, som de danske myndigheter forlanger, skille seg fra den ene? Skal han i så fall skille seg fra kone en eller kone to?

Dansk lovgivning er kommet til kort i saken om den irakiske tolken som kom til Danmark med sine to koner i fjor sommer. Den irakiske tolken giftet seg første gang i 1996 og andre gang i 2003. Han bodde i byen Basra i Irak sammen med begge konene, men i hvert sitt hus. Samme ordning er inngått i Danmark, i en kommune i Jylland, der konene bor med ca. en kilometers avstand.

– Jeg har simpelthen ikke svaret på, hvad jeg skal gøre i den her situation. At vælge min ene kone frem for den anden er en umulig opgave for mig. Jeg elsker dem begge og alle mine tre børn, så hvordan vil myndighederne have mig til at vælge fra og til? Hvis de kræver, at jeg lader mig skille fra én af mine koner, så må de tage beslutningen fra hvem, for det kan jeg ikke, sier tolken, da Kristeligt Dagblad møter ham, hans ene kone og deres toårige barn i den ene av de kommunale leilighetene han disponerer.

Han understreker at selv om det ikke er avklart hva han vil gjøre, så håper han at hvis det ene ekteskapet blir oppløst, så får kvinnen han blir skilt fra full frihet til å bestemme hva hun vil gjøre.

– Jeg håber, hun bliver, og vi kan være sammen alligevel, for vi elsker hinanden. Det er psykologisk meget hårdt at tænke på, at jeg risikerer at miste en del af min familie. Jeg troede, at når vi kom hertil, ville alt blive godt og lykkeligt. Men de ubesvarede spørgsmål hober sig op, og den uafklarede situation giver mig mange bekymringer, sier tolken.

Tolken advokat sier at alle de tre voksne i denne familien har fått asyl på selvstendig grunnlag, hvilket tilsier at alle kan velge å bli. Han kan heller ikke straffes, da ekteskapene er gyldig inngått i et annet land.Tolken fortsetter derfor å pendle mellom sine to koner og tre barn i to forskjellige leiligheter på kommunens regning. Både ektemannen og hans to koner går på språkkurs, og mottar økonomiske stønader (såkalt starthjelp) av kommunen som dekker husleie, barnehage og mat.

Men selv om de danske myndigheter ikke klarer å komme med noen beslutning i saken, har kommunen der familien er bosatt vært nødt å ta et en avgjørelse. En beslutning som økonomisk honorerer bigamisten:

– Vi var nødt til at betragte den ene kone som enlig forsørger, ellers kan hun ikke få nogen penge. Man må ikke have to koner i Danmark, men ægteskaberne er indgået i Irak, så der var ingen gældende dansk lovgivning, vi kunne bruge i denne sag. Så længe konerne og børnene er her, og de har asyl, er vi nødt til at finde en bolig til dem, sier saksbehandler fra kommunen som traff avgjørelsen.

Dermed står saken slik at det er en økonomisk fordel for familien. For også i Danmark får en enslig forsørger med barn økt økonomisk stønad. Ektemannen har bestemt at det er konen med to barn som er enslig forsørger.