Ytringsfrihet

Anti-radikaliseringsterapi i Nederland

Muslimer i Nederland skal trenes til å møte Geert Wilders islamkritiske film med et ikke-voldelig sinnelag. Demokratisk opprustning og en målrettet innsats mot radikalisering blant muslimer kan forebygge uroligheter, mener muslimsk bydelsborgermester i Amsterdam. Han lanserer nå en opplysningskampanje, rettet mot muslimsk ungdom, om ytringsfrihet og religionsfrihet.

Den hollandske parlamentarikeren Geert Wilders
mye forhåndsomtalte, islamkritiske film, Fitna, forventes nå når som
helst publisert. Mange er redde. Nederlandske myndigheter har utarbeidet
evakueringsplaner for sine ambassader, og Nederlands statsminister, Jan Peter
Balkenende, frykter opptøyer og angrep på nederlandske interesser. Hans regjering
utreder for tiden muligheten for å forby Wilders film av hensyn til statens
sikkerhet og den offentlige orden. NATOs generalsekretær frykter at filmen kan
føre til skjerpet konfliktnivå i Afghanistan, og Taliban har allerede truet med
å trappe opp angrep på hollandske soldater dersom denne ”fornærmende” film
offentliggjøres.

I denne situasjonen er det i
hvert fall én som ser ut til å holde hodet kaldt, og det er, Ahmed Marcouch, bydelsborgermester
i Slotervaart — en bydel der det var innvandreropptøyer i fjor høst. Godt over 40 % av
innbyggerne i Slotervaart har annen etnisk bakgrunn enn nederlansk, og Marcouch
mener mange av disse kunne ha godt av demokrati-styrkende opplæring.

I Slotervaart består forberedelserne i en oplysningskampagne med
borgermøder, der handler om ytringsfrihed og religionsfrihed, men også om
Wilders’ film og om, hvordan man kan udtrykke sin vrede og kritik inden for
lovens rammer, når man bliver provokeret.

– Vi lærer folk om de demokratiske spilleregler, om lovgivningen og fortæller
om, hvordan man kan gå rettens vej, hvis man føler sig krænket. En gruppe
muslimer har allerede engageret en sagfører, som prøver at få filmen stoppet –
og det er jo meget demokratisk, siger Marcouch.

Bydelsrådet, som han står i spidsen for, samarbejder med de lokale imamer og
moskéerne i Slotervaart om oplysningsarbejdet.

Ett av de mer kreative grep
Marcouch har tatt for fremme av demokrati og lovlydighet, er opprettelsen av en
kommunal anti-radikaliseringsmedarbeider.

Der er også blevet ansat en kommunal anti-radikaliseringsmedarbejder,
Aouatif Tawfik. Hun er en unge kvinde med et opvakt ansigt omkranset af et
stramt sort tørklæde. Geert Wilders ville muligvis antage hende for en radikal
islamist, men hun er det stik modsatte. Hendes arbejde består blandt andet i at
tage rundt på skoler og opsøge marginaliserede unge i bydelen for at lære dem
om konflikthåndtering og dialog.

Aouatif Tawfik er ansat med støtte fra regeringens særlige
anti-radikaliseringspulje. Der er afsat i alt 28 milioner euro (cirka 210
milioner kroner) på landsplan til af forebygge radikalisering af unge – ikke
kun islamisk radikalisering, men også højreradikalisering. Initiativet er et
forsøg på at dæmme op for en stigende polarisering i det hollandske samfund.

Les mer om dette i Kristeligt Dagblad.