Integrering og integreringspolitikk

Advarer innvandrere mot å integrere seg

Nestlederen av innvandrerrådet i Drammen mener innvandrere, særlig kvinner, forderves av den norske kulturen, og hevder at norske grunneverdier står til stryk. Han mener familieverdiene alltid skal veie tyngre enn både rettigheter og frihet.

Senol Karagøz er nestleder i Drammen innvandrerråd og et sentralt medlem i Det tyrkiske trossamfunn, og er ikke nådig med sitt nye hjemland Norge:

– Kvinner som kommer hit til landet, blir ofte smittet av den norske kulturen, med fokus på likestilling, alkohol, utfordrende klesstil og rettigheter. Det er farlige greier og kommer i konflikt med de tradisjonelle verdiene, advarer Karagøz i Drammens Tidende.no. Han mener dette i like stor grad gjelder menn.

Kraftsalven kommer i forbindelse med at Drammens Tidende ba om en kommentar til det faktum at 80 prosent av kvinnene og barna som til enhver tid bor på Betzy krisesenter, har innvandrerbakgrunn, og at pågangen stadig øker.

Karagøz er derimot skeptisk til krisesenterets funksjon, og mener at kvinner må tåle krangling og å få kjeft uten å måtte søke ly i et krisesenter.

– En gutteting kan ikke betraktes som vold, sier Karagøz.

Selv om han mener at krisesentret kan være viktig for noen, så påpeker han at også har hørt om kvinner som kvinner som utnytter sentret bare for å få lov til å gå ut på byen eller komme seg bort fra mannen. Han understreker at krisesentret ødelegger alt håp for de mennene som har konene sine der.

– Jeg har hørt om menn som forsøker å søke forsoning, men som får beskjed om at de ikke får lov å snakke med ektefellen, sier han.

Karagøz innrømmer at det kan være fordi kvinnene faktisk trenger beskyttelse, men advarer krisesentret om å være forsiktige. Han sier at mange kvinner har fått råd av naboer om å gå til krisesentret, men at de ikke vet hva de går til.Nestlederen i innvandrerrådet er av den klare oppfatning at familieverdiene alltid skal veie tyngre enn både rettigheter og frihet, men sier han ikke er redd for kvinnefrigjøringen.

– Nei, men vi må ta vare på verdiene våre. Hvis vi ikke gjør det, kommer vi til å gjøre så mye dumt at vi ikke får gode familier. Vi må prøve å vinne familiene i stedet for å skille dem og leve vilt.

Videre hevder Karagøz at innvandrerkvinner og -menn blir påvirket av det norske samfunnet, og at dette er årsaken til at det blir mye bråk og vold i en del innvandrerfamilier. Ifølge han blir mange par blitt fremmedgjort for hverandre fordi de ubevisst og brått lar seg påvirke av den norske kulturen.

– Da blir det mye bråk, krangler og vold, sier Karagøz.

Karagøz er ikke alene om å mene at kvinner selv kan ha skyld i at de havner på krisesentret.

– Vi som kommer fra andre land, har andre måter å leve på, og et annet syn på kvinner. Kvinnene har også et ansvar for det som skjer, sier forstander Abedin Osman i Det Islamske Kultursenter til Drammens Tidende.

Sajid Muhktar, som er styremedlem i det pakistanske trossamfunnet «På rett vei» og Ap-representant i bystyret, mener det ligger mer bak at kvinner tar kontakt med krisesenter enn at de har blitt for frigjorte.

– Men at det har med kulturkollisjon å gjøre, er jeg enig i. Det samler seg nok opp slik at kvinnene til slutt ikke orker mer, sier Muhktar, som mener fagpersonell må inn for å få bukt med problemene:- Det er lite vi får gjort innad i trossamfunnene, mener han.

Så var det kanskje ikke slik at Størst av alt er friheten