Innvandring

2007 – et spennende år i UDI

I år fikk over 100 000 utenlandske borgere tillatelse til å oppholde seg Norge, og 55 000 av disse fikk sin første arbeidstillatelse. Dette er en fordobling i løpet av de siste fire årene. Alt tyder på at denne økningen vil fortsette i årene fremover. Det nye er at mange tar med seg familien og bosetter seg i Norge for kortere eller lengre tid. _Slik innleder Ida Børresen Utlendingsdirektoratets årsrapport for 2007.

UDIs årsrapport for 2007 er tilgjengelig i sin helhet som pdf-fil her. Forøvrig har også HRS tidligere i år presentert UDIs nøkkeltall for innvandringen til Norge i 2007; se nyttig kildebank her.