Forskjellsbehandling og diskriminering

Vil tie om det armenske folkedrapet

Canadas største by, Toronto, har besluttet å la skoler tilby et nytt fag om folkedrap som er begått, herunder også det armenske folkedrapet. Det har fått tyrkiske organisasjoner til å protestere.

Faget, ”Folkedrap i fortid og i dag», skal blant annet ta for seg det armenske folkedrapet i 195, nazistenes utrydding av jøder under 2.verdenskrig og folkedrapet i Rwanda i 1990-årene, skriver nyhetsbyrået Eastern Star News Agency.

Men tyrkiske organisasjoner reagerer mot det nye faget, og planlegger store demonstrasjoner mot beslutningen. De mener at faget bringer muslimske studenter i livsfare, ettersom Tyrkia fremstilles som forbryter.

Muslimske organisasjoner fra andre land slutter seg til de tyrkiske protester, ifølge nyhetsbyrået. Faget er ikke tenkt obligatorisk.