Ytringsfrihet

Vil ikke stille ut Muhammed-akvareller

Lars Vilks var opprinnelig invitert til å stille ut bilder på det ett år gamle Oslo-galleriet Lautom Contemporary. Men da gallerist Randi Thommessen ble klar over at Vilks ønsket å utstille tre små akvareller av islamstifteren Muhammed som ”rondellhund”, fikk hun kalde føtter. I et brev til Vilks skriver hun at muhammeddebatten i Norge etter hvert har utviklet ” et mer inkluderende debattklima med flere nyanser”, og hun ber ham derfor om heller å velge andre arbeider.

Det er Sappho
som formidler dette i et nyhetsbrev av 07.02.2008:

Det er yderst sjældent, at et
nystartet galleri siger nej til en udstiller på grund af frygt for massiv
presseomtale. Det er imidlertid tilfældet i Norge, hvor galleriet Lautom
Contemporary i Oslo har valgt at bortcensurere kunstneren Lars Vilks fra sin
kommende udstilling.

Af Uwe Max Jensen

Den svenske konceptkunstner Lars Vilks blev herostratisk berømt, da han i
sensommeren valgte at afbilde muslimernes profet Muhammed som en såkaldt
rondellhund (rundkørselshund, red.). Til trods for den store medieinteresse var
der imidlertid ingen kunstinstitutioner, der turde binde an med at udstille
Lars Vilks’ tegninger.

Først sagde en kunstforening i Värmland nej med begrundelsen ”selvcensur
og frygten for at støde religiøse følelser. Siden valgte den svenske kunstskole
Gerlesborg i Bohuslän at fjerne Lars Vilks’ Muhammed-tegninger med henvisning
til elevernes sikkerhed, og til sidst nægtede Moderna Museet i Stockholm at
udstille tegningerne.

Nu er den samme skæbne på vej til at overgå Lars Vilks i Norge.

Les mer i Sapphos nyhetsbrev.

Her er en kopi av gallerist Randi Thommessens brev til
Lars Vilks:

Hei Lars

Jeg er glad for ar du vil stille ut i galleriet mitt og ser frem til å
se hva Tommys utstilling blir til. Jeg fikk i går kveld vite at det
du tenker vise er små akvareller av Muhammed. Og det bekymrer meg.

Jeg synes du har satt et viktig søkelys på nettopp ytringsfrihet og kunst, og
vi trenger slike eksistensielle debatter. Du har opplevd en mediestorm, trusler
og ubehageligheter som du har stått oppreist i mot. Det beundrer jeg deg for!

Likevel har jeg visse innvendinger.
Som du sikkert er kjent med har vi i Norge også hatt en ganske stor turbulens
da det norske kristne Magazinet gjentrykket de danske
karrikaturtegningene. Vi erfarte ganske voldsomme reaksjoner fra
ytterligående muslimske miljøer i utlandet, og vi hadde en ganske heftig og
unyansert debatt hjemme i Norge. Debatten ble dessverre preget av ytterliggående
stemmer hvor mange viktige nyanser forsvant. I ettertid har det vært en
fruktbar diskusjon i Norge som også har medført et mer inkluderende debattklima
med flere nyanser. Men jeg føler debatten og prinsippene er utdebattert og jeg
spør meg selv hvilken hensikt det faktisk har å vise nye Mohammedtegninger i
Norge. Og det er derfor jeg vil be deg om å velge andre arbeider.

Lautom er et ungt galleri, ennå ikke ett år gammelt og vi har ikke hatt særlig
mye presse, noe jeg i grunn har vært tilfreds med, jeg har ikke søkt særlig
etter å få presse. Jeg ønsker anmeldelser ikke egentlig presseoppslag. Og å
skulle risikere å få våre første større presseoppslag på et prosjekt jeg vil ha
problemer med å forsvare selv føles ganske problematisk, det er ikke dette prosjektet
jeg ønsker Lautom skal bli kjent for.

Du er en interessant kunstner som har jobbet med grensesprengende rammer. Det
er den siden jeg gjerne vil se av deg. Tommy skulle ha videresendt meg bildene
du hadde sendt ham, men i stresset med sin egen utstilling har ikke det blitt
gjort, og jeg har ikke ønsket å mase på ham rett før hans egne
utstillingsåpning.
Jeg beklager den vinglete holdningen som har vært fra vår side.

Vennlig hilsen

Randi Thommessen
Lautom Contemporary
Oslo

Da Muhammed akvarellene ble refusert, takket Lars Vilks nei til å bidra med andre bilder, og trakk seg fra utstillingen. Hans Rustad fra Document.no har skrevet en treffende kommentar om de mer prinsipielle aspektene ved hele denne saken, Teddybjørner, hunder og Muhammed. HRS tiltrer!