Islam

Terror-verver norsk ungdom

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) avslører at det pågår aktive vervingsforsøk i Norge. Hensikten skal være å få ungdom med på terrorangrep i utlandet. Terrorutfordringen i Norge har hittil vært knyttet til støttevirksomhet for terroraksjoner i andre land. Unge, norske muslimer Aftenposten har snakket med er overrasket og bekymret for enda mer mistenkeliggjøring og fordommer.

PST-sjef Jørn Holme har tidligere uttalt at vi i Norge må være forberedt på at
egne landsmenn kan bli rekruttert til terrorvirksomhet. Nå avslører han en ny og
alvorlig utvikling:
– Vi har noen bekymringsmeldinger om eldre, manipulerende
ekstreme islamister som her i landet forsøker å motivere ungdommer til å kunne
delta i jihad-angrep i utlandet, sier Holme.
Han bemerker at dette er
noe PST tar svært alvorlig.
Holme vil ikke si noe nærmere om hvilke personer det dreier seg om, og
heller ikke hvor mange det er snakk om.
Han vil heller ikke fortelle om hvordan rekrutteringsforsøkene skjer,
eller hvordan de kommer i kontakt med norsk ungdom. Men Holme bekrefter at
personene som driver med vervingsforsøkene opererer fysisk i Norge.
Hva PST nå gjør med disse opplysningene er det lagt fullstendig lokk på.

Ingen detaljer.PST-sjefens avsløringer indikerer at
det i Norge eksisterer grupperinger som er direkte knyttet til terrornettverk i
utlandet. Men han vil ikke svare på om noen av vervingsforsøkene har vunnet
frem, eller om norske ungdommer har deltatt i treningsleire i Pakistan eller
andre land, slik det har vært eksempler på i andre europeiske land.
PST har ikke endret trusselnivået i Norge som følge av vervingsforsøkene
på norsk jord. Holme presiserer at det ikke er noen alvorlig terrorfare i Norge.
Han påpeker at ungdommene som blir forsøkt vervet, ønskes til innsats i
utlandet, ikke i Norge.

Dette melder Aftenposten.

Se også: Norske muslimer er overrasket og bekymret for enda sterkere fordommer.