Kvinner og likestilling

Stor kvinnenød i Afghanistan

Seks år etter at internasjonale styrker bekjempet Taliban og satte inn en ny regjering, er tilstanden for landets kvinner fortsatt elendig. En britisk rapport avdekker at kvinnenes situasjon faktisk kan være verre nå enn før, både eksempelvis hva gjelder kvinnevold, tvangsekteskap og barneekteskap.

Den britiske organisasjonen Womankind har kommet med en rapport om kvinnenes situasjon i Afghanistan. Rapporten presenteres i dag for det britiske parlamentet. I rapporten heter det at kvinnene lider like mye nå, om ikke mer, enn hva de gjorde under Talibanregimet.

Rapporten trekker frem følgende eksempler:

· Kvinnevold: 87 prosent av landets kvinner sier at de har blitt misbrukt med vold. Halvparten av disse sier at angrepene har vært seksuelle i natur.

· Barnekteskap: 57 prosent av jenter som inngår ekteskap er under 16 år gamle. Jenter så unge som seks år gamle selges av familiene sine inn i ekteskap – selv om det er ulovlig.

· Tvangsekteskap: 60 prosent av ekteskapene som inngås i Afghanistan er tvungne.

· Analfabeter: 88 prosent av landets kvinner er analfabeter.

· Utdanning: Kun fem prosent av landets jenter går på videregående skole.

· Barseldødelighet: Én av ni kvinner dør mens de føder, noe som gjør barseldødeligheten i Afghanistan til den høyeste i verden.

Den langvarige krigen i Afghanistan har også ført til at det nå finnes om lag én million enker i landet. Mange av dem er tvunget til et liv i nød og fattigdom, og flere ender opp som tiggere på gatene.

Det er derimot ikke mangel på lovverk for kvinnenes rettigheter som er det største problemet, men praksis.

– Et av de store problemene er at det finnes lovverk for å styrke kvinners rolle i samfunnet, men at de lovene ikke blir satt ut i livet, sier Kathryn Lockett, som har vært med på å skrive rapporten, til Aftenposten.no.

Hun legger til at det i dag for eksempel bare finne én rettsinstans som er rettet mot familier, og den ligger i Kabul. Dermed ender kvinnene i resten av landet opp uten et sted å henvende seg til når de opplever problemer.

Afghanistans utenriksminister Rangin Dadfar Spanta, som er i Norge i dag, hevder han er overrasket over tallene som legges frem i rapporten:

– Dette samsvarer ikke med det bildet vi selv har i forhold til kvinners rettigheter i Afghanistan, sier han til Aftenposten.

Han mener kvinner har det mye bedre i landet nå enn under Taliban:

– Vi har faktisk kommet langt på disse seks årene. Under Taliban hadde ikke kvinner noen rettigheter i det hele tatt. Nå kan jeg med stolthet si at 28 prosent av medlemmene i nasjonalforsamlingen vår er kvinner, sier han.

Spanta legger til at 35 prosent av skolebarna nå er jenter.

– Jeg skjønner at dette ikke er imponerende sett med vestlige, og spesielt norske, øyne. Men du må forstå at vi kun er i startfasen av denne prosessen, sier han.

Han innrømmer imidlertid at vold i hjemmet fortsatt er et stort problem, men derimot ikke så ille som den britiske rapporten hevder.

– Vi ser at vi har langt igjen. Vi trenger en lang og stabil periode med demokrati og orden for å kunne løse det. Vi må jobbe hardt for å bedre kvinnenes situasjon i Afghanistan, sier utenriksminister Spanta.

Lockett i Womankind synes regjeringen bør gjøre mer for å sikre kvinners rettigheter i det krigsherjede landet, for eksempel ved å kjøre en nasjonal kampanje for å informere om de rettighetene kvinnene faktisk har i Afghanistan.

– Kunnskapen om lovverket er veldig lav, og det gjør at utviklingen går mye saktere enn den ellers kunne gjort, sier Lockett.