Religiøse og politiske symboler

Skautet på plass igjen i Tyrkia

Tyrkias parlament vedtok natt til i dag den omstridte grunnlovsendringen som opphever forbudet mot å bære skaut på universiteter.

Nå ser det lyst ut for de kvinnelige studentene på de tyrkiske universitetene som skal dekke seg til. Natt til i dag vedtok det tyrkiske parlamentet, med 401 stemmer for og 99 mot, å oppheve det eksisterende forbudet mot tildekking av håret. Grunnlovsendringen skal ratifiseres med en ny avstemning førstkommende lørdag, før den eventuelt trer i kraft.

Skautforbudet på universitetene har vært håndhevet i forskjellig grad opp gjennom årene, men flere hevder at forbudet har forhindret muslimske kvinner til å ta høyere utdannelse. Andre hevder at et slikt forbud bedre sikrer at Tyrkia er en sekulær stat. Men selv om det nå kan bli tillatt å bære skaut, er det fortsatt forbud mot hijab.
Tyrkias grunnlov atskiller stat og religion, og beslutningen om å foreta en grunnlovsendring er sterkt omstridt. Det har utløst massedemonstrasjoner i flere omganger, og også medført nyvalg – der det islamistiske politiske partiet AKP vant, som raskt tok til orde for tilsløring av kvinner.
Regeringen sier at grunnlovsendringen handler om å gi kvinner rett til utdannelse. Motstanderne sier det handler om økende islamisering av Tyrkia.