Statistikk

Rekordstor innvandring i Sverige i 2007

Statistikk fra Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige viser rekordstor innvandring i fjor. I løpet av 2007 ble det registrert i alt 99 485 innvandrere til Sverige. Dette er ny rekord for andre år på rad. Sverige har også ny rekord i andelen utflyttere – og mest populært å flytte til er Norge.

Ved inngangen til 2007 utgjorde Sveriges befolkning i underkant av 9,2 millioner personer. Tallene viser som forventet et nytt rekordår for innvandringen i Sverige som lå nær 100 000. Innvandrere fra Irak utgjør den største innvandringsgruppen i Sverige.

Antall utflyttinger var også rekordstort i 2007 med i alt 45 418 personer som flyttet fra Sverige. Blant de svenskfødte utflytterne var Norge det mest populære landet, hele 18 prosent av disse flyttet til Norge.

Den samlede nettoinnvandringen (innvandring fratrukket utflytting) tilsvarte drøyt 54 000 personer i 2007. Sammen med et fødselsoverskudd på 15 700 barn ga dette en samlet befolkningsvekst på 69 700 personer.

Les mer hos SCB

Tilsvarende statistikk for Norge publiseres av Statistisk sentralbyrå (SSB) i morgen, torsdag 21. februar.