Flerkoneri og proforma ekteskap

Regjeringen betaler for importert polygami

Til tross for at bigami er forbudt i Storbritannia, har regjeringen gitt grønt lys for at polygame ekteskap kan få sosialstønader for samtlige ektefeller. Dette fordi Storbritannia følger reglene i det landet ekteskapet er inngått. Muslimer bukker og takker.

En muslimsk mann med fire koner, som er tillatt i islam, kan motta 10 000 britiske pund (om lag 107 000 norske kroner) i året bare som stønader, skriver Daily Mail.

Det var etter en gjennomgang av reglene i fjor, at britiske myndigheter kom frem til at polygame ektefeller har rett til støtte for samtlige koner, til tross for at bigami er forbudt i Storbritannia. Det har sågar en strafferamme på inntil syv års fengsel.

I tilegg vil disse polygame ekteskapene utløse rett på større boliger og lavere skatt.

Grunnen til at Storbritannia aksepterer polygame ekteskap er at de godkjenner ekteskapsreglene i det landet ekteskapet er inngått i – hvilket ikke er ulikt det Sverige har praktisert inntil nylig. Der var det nemlig to ekteskapsaldere, en for etnisk svenske jenter (18 år) og en for innvandrerjenter (15 år).

Storbritannias regjering har stipulert at det eksisterer om lag 1 000 polygame ekteskap i landet.

Etter en gjennomgang av reglene, er det utarbeidet nye retningslinjer fra departementet for arbeid og pensjoner (DWP). Disse sier blant annet:
Where there is a valid polygamous marriage the claimant and one spouse will be paid the couple rate (£92.80).

The amount payable for each additional spouse is presently £33.65.

Men ikke bare godtar Storbritannia importert bigami, de godtar også at stønadene for samtlige hustruer betales inn på ektemannens konto. Hvilket i realiteten kan bety at landet er med på å finansiere menneskehandel, da ikke nødvendigvis samtlige koner frivillig har inngått ekteskapet.

Alle er derimot ikke like begeistret for regjeringens beslutning. Departementssjef Chris Grayling mener beslutningen er fullstendig uforsvarlig:

You are not allowed to have multiple marriages in the UK, so to have a situation where the benefits system is treating people in different ways is totally unacceptable and will serve to undermine confidence in the system.

This sets a precedent that will lead to more demands for the culture of other countries to be reflected in UK law and the benefits system.

Grayling beskylder også regjeringen for å ha prøvd å holde tett om beslutningen, siden temaet er så kontroversielt.

Corin Taylor, forskningdirektør for skattebetaleralliansen( the Taxpayers’ Alliance) sier:
British taxpayers are paying a record amount of tax so the Government has a duty to make sure that every penny is spent properly.

Polygamy is not something which British law allows and therefore British taxpayers should not have to pay for extra benefits for second or third wives.

If other countries sanction polygamy that is fine but the British taxpayer should not have to fund it.

En mann kan ikke få flere koner i Storbritannia ved å gifte seg flere ganger i utlandet og hente henne til Storbritannia, men konene kan legalt komme til Storbritannia via andre visum, for eksempel som turist, student eller via arbeid. Mannen kan jo også skille seg (etter britiske regler), og så hente ny kone fra utlandet. Det er ikke et krav at han må ha flyttet fra sin tidligere kone.

Dette tilsier altså at Storbritannia har klart å snikinnføre ”lovlige polygame ekteskap”…