Integrering og integreringspolitikk

Punke-jihad sprer seg over Danmark

Opptøyene har nå spredt seg til flere byer over hele Danmark, og dansk politi fastslår i dag at det i hovedsak er innvandrerungdom som står bak urolighetene. Dette bekrefter også ”integrationskonsulent” Manu Sareen, som hevder at ungdommene oppfatter opptøyene som del av en slags krig mellom islam og Vesten. Politi og brannmenn kjempet i natt mot grupper av ungdommer som kastet steiner, ramponerte eiendom og stiftet branner. Brannvesenet anslår at de slukket rundt 100 påsatte branner. To skoler ble alvorlig brannskadet.

Innvandrerungdom i København setter fyr på biler og søppelcontainere og kastet stein på politiet. De siste dagenes uroligheter i København spredte seg torsdag kveld til flere byer på Sjælland. Det ble meldt om påsatte branner i Slagelse, Ringsted og Greve-Hundinge, i tillegg til København, Århus og flere steder på Nordsjælland. Værebro skole i en forstad til København ble også antent, og en av skolens fløyer brant ned. I Gladsaxe ble en skole nesten brent ned til grunnen. Brannslukningsarbeidet ble mange steder hindret av at innvandrerungdom stilte biler eller tunge gjenstander i veien for utrykningskjøretøyene.

Norske nettaviser gjengir en NTB-melding om saken, men utfyllende opplysninger er å finne i en rekke artikler i, for eksempel, Jyllands-Posten eller Berlingske Tidende.

Mens innvandrerungdommen kjemper på gatene, om nettene, kan vi nå regne med at den skriftlige offentlighet vil innlede en stadig hardere argumentasjonskamp om årsakene til det som skjer. Er dette vanlig ungdomskriminalitet? Er det marginalisert taper-ungdom sitt rop om hjelp? en protest mot systemet? Eller er det, Gud forby, en slags punke-jihad rettet mot det danske samfunnet og mot hele Vesten? – en fryktelig eksplosiv cocktail av sosial frustrasjon og mer eller mindre uklare forestillinger islamsk jihad, ”shaket” sammen med muslimsk offermentalitet knyttet til påstått vestlig arroganse og imperialistisk undertrykking, på den ene siden, og islamsk herrefolksmentalitet og overlegenhet, på den annen.

Står vi overfor en punke-jihad?