Integrering og integreringspolitikk

Politiet bekymret over den pakistanske hevnkulturen

Politiet frykter nye blodige gjengopprør i Oslo, og nå tar lederen for Gjengprosjektet i Oslo-politiet et oppgjør med den pakistanske hevnkulturen. - Enkelte har ikke skjønt at de har flyttet fra en landsby i Pakistan og hit til Norge, hvor det gjelder et helt annet regelsett. Den pakistanske kulturen er slik at skjer det noe med meg, så skal jeg hevne det. Det er klart at det ikke går i Norge, sier politiet.

I underkant av to år har Oslo-politiet kjempet mot de pakistanske gjengene i hovedstaden, men fortsatt er frykten stor for nye blodige oppgjør.

– Til enhver tid er det en eller to konflikter gående mellom ulike fraksjoner i gjengmiljøet. Det kan når som helst resultere i voldsepisoder eller bruk av skytevåpen, sier politioverbetjent Øyvind Nordgaren, som er leder for Gjengprosjektet i Oslo politidistrikt til TV 2.

Nordgaren hevder at politiet har god oversikt over medlemmene i gjengene, der den harde kjernen består av rundt 20 personer. Men det er hevnkulturen i dette miljøet som bekymrer politiet.

– Enkelte har ikke skjønt at de har flyttet fra en landsby i Pakistan og hit til Norge, hvor det gjelder et helt annet regelsett. Den pakistanske kulturen er slik at skjer det noe med meg, så skal jeg hevne det. Det er klart at det ikke går i Norge. Det er også skremmende at de tar med seg selvjustisen inn i det norske miljøet, til tross for at flere er født og oppvokst i Norge, sier Nordgaren.

Oslo-politiets gjengaksjon har resultert i at 150 personer har blitt siktet i 200 straffesaker. Ifølge TV 2 vil Oslo-politiet i 2007 satse mer på dialog med gjengmedlemmene, og Nordgaren sier at målet for politiet ikke er å knuse selve gjengene.

– De skal fortsatt få lov til å være i gjenger, bare de oppfører seg og følger norsk lov, sier Nordgaren.

Han ber også lederskikkelser i det pakistanske miljøet om å ta mer ansvar.

– Det pakistanske miljøet, med sine respekterte ledere, har et særs ansvar med å gi tydelige signaler til ungdom om hvordan de skal oppføre seg i Norge, sier Nordgaren.

Men ikke alle liker at politiet sier hva de mener. Advokat Vidar Lind Iversen, som har jobbet med gjengmiljøet i snart ti år, reagerer på politiets uttalelser. Han mener politiet ikke kan påvise at hevnkulturen er sterkere blant innvandrerungdom enn hos norsk ungdom.