Ytringsfrihet

Ønsker etikkråd på nett

Det er uholdbart at kommersielle aktører uten erfaring i presseetikk skal bestemme hva som står på nettet, sier jusprofessor Jon Bing til Klassekampen. Han reagerer på at HRS sin nettleverandør fjernet Muhammed-karikaturer fra vår nettside. Tjenesteleverandørene kommer mellom barken og veden, og det er vanskelig for dem å ta stilling til om noe er lovlig eller ulovlig. Ytringsfriheten er tapende part i dette spillet, hevder professoren.

Jusprofessor Jon Bing ved Universitetet i Oslo mener dagens lovgivning, som pålegger tjenesteleverandører å fjerne ulovlig innhold fra nettsider de selv drifter, stiller tjenesteleverandørene i en umulig posisjon.

– Tjenesteleverandørene kommer mellom barken og veden, det er vanskelig for
dem å ta stilling til om noe er lovlig eller ulovlig. Dette er en karikatur, og
den kan gi uttrykk for ringeakt for minoriteter og være blasfemisk. Hvis noen
hevder den er ærekrenkende må den stakkars leverandøren som må ta stilling til
hvilken risiko de løper ved å la det ligge ute. Det er ingen tvil om at det
foreligger saklig grunn til å fjerne karikaturen her: Det kan generere
badwill i forhold til andre kunder, og de risikerer erstatningsansvar og
straffeansvar. Det avhenger av om det som er lagt ut er straffbart, men det er
ikke alltid så lett for leverandøren å vite.

På grunn av slike dilemma etterlyser han et etisk råd:

– Det var veldig synd at Nettnemnda, som vi hadde tidligere, nå er lagt ned.
Nå er det kommersielle aktører som ikke har noen erfaring med presseetikk som
avgjør hva som skal stå på nettet.

– Kjenner du til mange eksempler på overtramp, der informasjon har blitt
fjernet?

– Nei. Men det er ingen tvil om at det kommer til å forekomme.
Ytringsfriheten er tapende part i dette spillet.

Les mer i Klassekampen.

Dagens situasjon er ikke god og skaper usikre rammebetingelser for både tjenesteleverandør og innholdsleverandør. Formodentlig vil alle aktører være best tjent med at redaksjonelt ansvar ligger hos innholdsleverandøren alene, og at ansvaret for en vurdering av innholdets eventuelle ulovlige karakter plasseres et annet sted enn hos it-teknikere på tjenesteleverandør-siden.