Islam

Norske ungdommer konverterer til islam

En ny trend i Europa har nådd Norge. Ungdom i alderen 14 – 16 år konverterer til islam. Det skal være særlig gutter som konverterer. Økningen i konverteringer skyldes ofte vennskap med muslimer. Det anslås at rundt 1 000 nordmenn har konvertert til islam.

I 1995 ble det anslått at rundt 500 nordmenn hadde konvertert til islam. Religionshistoriker Kari Vogt mener antallet nå minst må være doblet, melder VG Nett.

Interessen er økende. Selv om nyheter om islam ofte har negativt fortegn og handler om temaer som æresdrap, terrorisme og krig i Midtøsten, fører fokuset til at mange etnisk norske begynner å lære seg mer om islam. Så finner de en annen side ved religionen, sier Vogt.

Vogt utdyper ikke hvilken side ved islam hun her tenker på.

Det skal være såkalt ”islam de copin”, eller ”kompis-islam” som er den nye trenden i Europa som fører til økende andel konverteringer. Men fortsatt er det slik at de fleste som konverterer er europeiske kvinner som gifter seg med muslimer.

Det Islamske Forbund, ledet av Basim Ghozlan, opplyser at de har to studiesirkler på norsk, der særlig mange norske konvertitter deltar. Forbundet opplyser at de har opp mot 200 etnisk norske konvertitter i sine rekker.

Frankrike regnes som det landet i Europa med flest konvertitter, opp mot 100 000 personer.

Det er særlig to retninger innen islam som tiltrekker seg konvertitter, den åndelige sufismen, og radikale miljø.

I Danmark har man sett at «nye muslimer» er blant de mest ekstreme. En mindre gruppe konvertitter har stått bak terrorplaner, og en større gruppe har vært meget aktive under demonstrasjonene mot Muhammed-tegningene. – I Norge er det svært få som trekkes mot radikale miljøer, men et lite mindretall lar seg rive med av militante grupper, sier Vogt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er ikke bekymret for den økende konverteringen, ifølge VG. Som PST tidligere har sagt; de er ikke bekymret for ekstreme meninger, kun ekstreme handlinger.

Vel, ekstreme meninger ligger jo til grunn for ekstreme handlinger. Så det forbauser HRS at PST ikke tar ideologisk ekstremisme mer alvorlig enn som så.