Politikk

Moskéforbud i Østerriksk delstat

Politikerne i en østerriksk delstat har vedtatt en lov som i praksis innebærer forbud mot bygging av moskeer og minareter. Det konservative folkepartiet ÖVPs gruppe gikk sammen med det høyreradikale Forbundet for Østerrikes Framtid BZÖs folk i delstatsforsamlingen i Kärnten, sør i Østerrike, om å sikre flertall for loven. Kärnten er en veiviser for Europa, sier Jörg Haider.

Haider, som for få år siden sjokkerte hele Europa med det som ble tolket som en
sterkt fremmedfiendtlig holdning, sa tirsdag at moskéforbudet er et tegn på
motstand mot det han kalte islams frammarsj.– På dette området er
Kärnten en veiviser for Europa, mente han.

Det er NTB som melder dette, gjengitt i DagenMagazinet.no.

Denne nyhetsmeldingen innvarsler en interessant utvikling. På samme tid som det
etter all sannsynlighet vil presse seg frem stadig mer europeisk lovgiving som begrenser
islamismens mulighet til å legge beslag på det offentlige rom, vil slik
lovgivning også medføre økede motsetninger med Europas muslimske befolkning.
Hvordan dette vil utarte seg, på litt sikt, gjenstår å se.

En annen sak er at legale begrensninger på religionsutøvelse
utfordrer selve de liberale verdier Europa er tuftet på, blant annet religionsfrihet.
Nå er det riktignok uansett slik at mange aspekter ved islam ikke er tillatt
praktisert i Europa, for eksempel en rekke islamske lover som angår hevn og
straff. Men et generelt forbud mot islamske forsamlingslokaler, dét er et
meget drastisk skritt, og det skal bli spennende å se hvordan et slikt forbud lar
seg opprettholde innenfor EU. HRS mistenker at Europadomstolen eller
Menneskerettighetsdomstolen kommer til å få en slutt på dette østerrikske
eksperimentet ganske raskt.