Islam

Jøde-spisende kanin vil ha Kurt Westergaard drept

Assud er en kaninskikkelse som opptrer som fast studiogjest i Hamas’ barnetv-program ”Morgendagens pionerer”. Assud er blitt verdensberømt for sin umettelige appetitt på jødeblod, men i en sending fra fredag i forrige uke tar Assud også til orde for at den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard må straffes med døden for sin hån av islams ”profet”.

Hamas er bare opptatt av nasjonal selvråderett for palestinere, ikke sant? er det ikke det våre eminente religionsvitere har fortalt oss i en årrekke?

Vel, det er pussig hvordan den ideologiske skoleringen i Hamas’ barnetv-programmer vitner om slik et globalt perspektiv på tingene. I den nedenstående sendingen fører programvert Saraa og kaninen Assud en dialog om alt fra pan-arabisk nasjonalisme til boikott av danske varer. Vi får også et innblikk i hvilken voldsom ydmykelse og hån de danske muhammedkarikaturene utgjør for denne verdens muslimer; en provokasjon som karakteriseres som et Vestens kujonaktige angrep på islam, intet mindre.

Og den jøde-spisende kaninen Assud, imponerende nok, er ikke dårligere orientert om internasjonale forhold enn at han kjenner til den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard, og har nøye tenkt igjennom hvilken grusom hevn som skal vederfares ham, om bare Allah får det som han vil.

Saraa og Assud bruker bistandspenger til å filosofere over den endelige løsning på verdensproblemene.