Ytringsfrihet

Ikke lov å sensurere HRS

Var nettleverandøren Imbera i sin rett da de blant annet fjernet Muhammed-karikatur fra vårt nettsted? Nå strides de lærde. Nils Øy i Norsk Redaktørforening mener Jon Bing tar feil når han hevder leverandøren har det siste ordet - før eventuelt domstolene sier sitt. Sensuren av Rights.no har vakt betydelig oppmerksomhet i pressen. Det blir både TV og radio ut av saken i kveld.

Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening mener at saken er feil framstilt, og understreker at karikaturene ikke er ulovlige, melder Dagbladet.no

– Alle de forutsetninger som må være tilstede for at en nettvert skal kunne gripe inn overfor et nettsted, kom ikke frem i dette innslaget. Ifølge e-handelslovens paragraf 18 kan en nettvert kun fjerne et innhold hvis det er ulovlig og hvis noen som føler seg berettiget krenket har tatt kontakt og forlangt det fjernet. Og da kan det først fjernes etter at det er konferert med den som eier innholdet, sier Øy.

Også Per Morten Hoff i IKT-Norge mener at Imbera gjorde en gal vurdering.

– Ytringsfriheten må vernes også på internett, spesielt når den blir truet. Internett er åpen for angrep, og vi har forståelse for at dette kan skape redsel, men det kan ikke gå på akkord med ytringsfriheten. Det er like uaktuelt at ISP-er skal sjekke og redigere innhold som er lovlig, som at Posten skal sjekke og vurdere innholdet i brev og reklame som distribueres via Posten, sier Hoff.

Dagsnytt 18 på NRK P2 tar debatten, Dagsrevyen og TV 2 Nyhetene følger også opp, og det gjør i tillegg programmet I kveld på NRK 2 kl 22.20