Integrering og integreringspolitikk

Hjertet og tankene i Tyrkia

Tyrkere er den innvandrergruppen her i landet som føler minst tilhørighet til Norge, viser ny studie. I "tyrkerbyen" Drammen nikkes det gjenkjennende til konklusjonen.

De føler ikke særlig tilhørighet til Norge, mange eier jord og bolig i
opprinnelseslandet, de besøker hjemlandet sitt oftest og de er den gruppen
innvandrere som i størst grad har planer om å flytte hjem til
opprinnelseslandet.På direkte spørsmål er tyrkere sammen med irakere den
innvandrergruppen som uttrykker minst samhørighet med Norge. Det viser en
rykende fersk levekårsundersøkelse blant innvandrere i Norge som Statistisk
sentralbyrå (SSB) la fram i går.

Les mer om dette i Drammens Tidende.