Kvinner og likestilling

Heksene i Saudi-Arabia

Ved trolldomskunstner gjøres menn impotente, ektepar skiller seg og barn dør. De saudiarabiske justismyndigheter sier dette beviser at kvinnene som får slikt til, er hekser – som igjen medfører dødsstraff. Utviklingen vekker internasjonal fordømmelse.

I august 2005 overtok kong Abdullah tronen etter sin avdøde bror, og mange håpet da at han ville iverksette reformer og liberalisere styresettet i landet. Men spesielt i 2007 ble det foretatt mange henrettelser i landet. Og nå tar stadig flere til ordet for at Saudi-Arabia utsetter spesielt kvinner for nye, makabre rettsavgjørelser og vedtak. En av de som protesterer, er menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch. De mener at saudiarabiske justismyndigheter er ute av stand til å gjennomføre en saklig etterforskning.

Men tross protester holder myndighetene i Saudi-Arabia fast ved sine planer. En 51 år gammel kvinne, Fawza Falih, som er kjent skyldig i å ha utøvet trolldomskunster. Hun skal ha gjort en mann impotent. Dommen bygger på en tilståelse som ifølge Falih ble fremtvunget under tortur. Falih, som er analfabet, ble arrestert i april for to år siden og tilsto etter 35 dagers harde avhør som resulterte i at hun måtte innlegges på sykehus. Hun satte selv sitt fingeravtrykk under en skriftlig tilståelse som hun ikke kunne lese. Under rettsforhandlingene trakk hun tilståelsen tilbake, men ble dømt til døden ved halshugging. En egyptisk farmasøyt som arbeidet i Saudi-Arabia, ble i november i fjor henrettet, også han for å ha utøvet trolldomskunster. Blant annet skal han ha forsøkt å forhekse et ektepar til å gå fra hverandre. En annen kvinne som venter på å bli henrettet, er 20 år gamle Rizana Nafeek, en hushjelp fra Sri Lanka. Hun ble kjent skyldig i å ha drept et spedbarn hun passet, selv hevder hun at barnet ble kvalt mens det spiste. Også denne dommen skal bygge på en tilståelse fremtvunget under tvang. Dertil var Nafeek bare 17 år gammel da dette skjedde. Det vil si at dødsdommen i alle fall er i strid med FNs konvensjon om barns rettigheter, som landet har sluttet seg til.
Dette er bare noen av de juridiske overgrep som spesielt rammer kvinner i det strengt islamske landet, der dødsstraff er vanlig. Hittil i år er 30 mennesker blitt henrettet i landet, de fleste ved offentlig halshugging. I fjor ble minst 153 henrettet, skriver Aftenposten.no.

Saken mot Fawza Falih betegnes også som typisk for landets justismyndigheter;

· tiltalte er kvinne

· det blir brukt tortur

· dommen blir avsagt etter en rettssak uten rettferdig behandling

FNs spesialrapportør om vold mot kvinner, Yakin Erturk, avla nylig et ti dager langt besøk i Saudi-Arabia. Etterpå rettet hun kritikk mot det såkalte religiøse politiet, mutaween. Hun tok også opp andre saker, deriblant arrestasjonen av en vestlig kvinne som ble påtruffet på en kafé sammen med arbeidskamerater. For dette ble den vestlige kvinnen kledd naken og mishandlet før hennes mann klarte å få henne løslatt. Også antidiskrimineringskomité i FN har rettet skarp kritikk mot Saudi-Arabias behandling av kvinner og trukket i tvil om landets myndigheter i det hele tatt forstår hva som menes med likhet.