Integrering og integreringspolitikk

Garanti for mangfold

Mohammad Usman Ranas observasjon om at trangsynte fundamentalister møtes med skepsis i Norge i dag, er riktig. Og takk og pris for det! Nøkkelen til en løsning på den høye spenningen mellom det demokratiske systemet og totaliserende religiøse tankesett, ligger i hendene på de moderate. Det er ikke samfunnets sekulære verdigrunnlag som skal justeres, men forståelsen av religion og dens plass i et pluralistisk moderne samfunn.