Kjønnslemlestelse

Fritt fram for kjønnslemlestelse

”En skitten politisk og faglig kamp om helseundersøkelser av jenter har pågått i tre år. Både statsråder, byråkrater, leger og organisasjoner deltar. Siste forsøk på en uredelig finte er signert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Spillet rundt helseundersøkelser og kjønnslemlestelse er kanskje vår samtids styggeste skamplett,” skriver Hege Storhaug i dagens Dagsavisen.

Storhaugs innlegg om regjeringens tafatte kamp mot kjønnslemlestelse, kan leses i Dagsavisen.no (gjør oppmerksom på at innlegget var oversendt avisen før handlingsplanen mot kjønnslemlestelse ble lagt frem av regjeringen).