Terrorisme og ekstremisme

Frigjøringskamp, ikke terrorfinansiering

De terrormistenkte mennene drev frigjøringskamp for hjemlandet Somalia, ikke terror, hevder somaliske organisasjoner i Norge. De siktede fremheves som gode rollemodeller, ikke terrorister.

I går siktet politiet tre menn av somalisk opprinnelse, mistenkt for å drive terror. Nå spør representanter fra ulike somaliske organisasjoner i Norge om det å sende penger til frigjøringen av hjemlandet kan kalles terrorfinansiering. De ber PST legge fram bevisene for at de mistenkte driver med terrorfinansiering, og mener de siktede er gode rollemodeller. De peker på at de siktede var noen av de første somalierne som skapte arbeidsplasser for seg selv og for andre som har jobbet for dem.Gruppen av somaliske organisasjoner understreker at somaliere i Norge sender penger til hjem til Somalia, og vil fortsette med det. Men derfra er det langt til terrorbidrag, mener de.

– Vi sender penger enten til våre slektninger, eller til dem som kriger mot etiopisk okkupasjon. Vi skal fortsette å sende penger til de som kjemper for frigjøring. Norge sender millionbeløp til en falsk somalisk regjering som er dannet av Etiopia, skriver gruppen i en pressemelding og spør om det å sende penger til frigjøringskampen kan kalles terrorfinansiering, skriver VG Nett.

Pengeoverføringene skal ha skjedd via det omstridte hawala-systemet. Systemet frakter penger ved å benytte forskjellige mellommenn, fordi det ikke er eller fordi man ikke stoler på landets bankvesen.

Ifølge Dagbladet.no sitter PST på konkrete bevis som dokumenterer at flere millioner kroner somalierne har overført til hjemlandet, er blitt brukt til å finansiere terrorisme. Etter det flere medier kjenner til, mener PST at pengene har gått til grupperingen al-Shabab, eller «de unge menn», som skal drive terrorvirksomhet i Somalia.Ifølge Aftenposten.no skal alle de tre som ble pågrepet i Oslo være politisk aktive i hjemlandet. En av dem, en 47-åring som har vært i Norge siden 1999, skal være politisk aktiv i den moderate fløyen av Unionen av islamske domstoler (ICU). Disse slåss mot det sittende regimet i Somalia.En 39 år gammel norsk statsborger med somalisk bakgrunn, skal ifølge kilder Aftenposten har vært i kontakt med være «hovedmannen» som politiet har fulgt i lang tid. Mannen har ifølge sin forsvarer Frode Sulland bodd i Norge siden 2000.Verken disse to eller en 40 år gammel mann som også ble pågrepet under aksjonen torsdag, kjenner seg skyldig i forhold til siktelsen.

Heller ikke de tre som ble pågrepet i Stockholm innrømmer kjennskap til det de er siktet for.

Strafferammen for terrorfinansiering er 10 års fengsel.