Forskjellsbehandling og diskriminering

Formildende å være vietnameser

Tingretten mener det var formidlende at 27-åringen som begikk en narkotikaforbrytelse har sin opprinnelse fra Vietnam. Retten hevder at den vietnamesiske familiekulturen tilsier at 27-åringen ikke kunne nekte å hjelpe sin bror med å frakte cannabisplanter. Frp mener dommen kan føre til at prinsnippet om likhet for loven forvitrer. – Fremmedfrykt, svarer SV.

27-åringen, som er bosatt i Tønsberg, har sin opprinnelse fra Vietnam. Han hjalp broren med å frakte 142 cannabisplanter, da han ble tatt av politiet. Tønsberg tingrett mener derimot at det er formidlende omstendigheter at han er fra Vietnam, og dømte han til 45 dagers fengsel og 5.000 kr. i bot.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen (Frp) mener at hvis dette er utvikling av en ny praksis hos domstolene, så må loven endres.

– Jeg synes det er en fryktelig uting hvis etnisitet brukes enten i formildende eller skjerpende retning. Hvis dette får utvikle seg, kan vi få et flerdelt rettssamfunn, hvor vi får ett system for en etnisitet og ett for en annen. Hvis dette blir en utvikling hos domstolene, så må vi gjøre noe med lovene. Hvis ikke blir dette helt meningsløst, sier Anundsen til TB.no , og påpeker at han er spesielt skeptisk hvis dette blir praksis også i mer alvorlige saker. – Skal det være slik at man får mildere straff fordi for eksempel æresdrap er akseptert i enkelte kulturer? Når vi er i Norge må vi forholde oss til norske lover, og jeg forventer at domstolene følger opp dette, sier Anundsen.

Men gruppeleder for SV i bystyret i Tønsberg Olav Sannes Vika, er helt uenig med Anudsen. Han mener det er riktig av domstolene å ta med etnisk opprinnelse i vurderingen. Dessuten hevder han at Anundsen spiller på fremmedfrykt når han trekker inn æresdrap.

– Jeg synes det er bra at straffeutmålingen tar utgangspunkt i den livsstituasjonen personen er i. Hvis en av grunnene var at familieforpliktelsene her var sterke, så er det riktig at det skal spille inn på samme måte som for eksempel ødelagt barndom. Jeg synes det er spekulativt av Anundsen å trekke inn æresdrap. Det blir å skille snørr og bart, sier Sannes Vika.

Dessuten mener Sannes Vika at Anundsen bommer med sin kritikk fordi domstolene i sine vurderinger av formildende omstendigheter går inn i hvert enkelt tilfelle.

– Det er jo klart at i en norsk familie hvor en far presser en sønn til å gjøre noe, så vil jo det også være i formildende retning. Det er akkurat det samme, sier Sannes Vika.

Fylkespolitiker og tidligere statssekretær i justisdepartementet Anne Rygh Pedersen (Ap) sier hun stoler på at domstolene klarer å vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

– Utgangspunkett mitt er at jeg stoler på at domstolene tar de riktige avgjørelsene, men samtidig er jeg åpen hvis det oppdages huller i lovveket. Hvis man finner ut at dette er en tendens og at den fører til forskjellbehandling, er jeg åpen for at politikerne må se på dette, sier Rygh Pedersen.

Også advokat Jon Anders Hasle har forståelse for argumentasjonen som er brukt i dommen.

– Jeg må poengter at jeg ikke kjenner selve saken, men jeg har forståelse for argumentasjonen fordi personer fra den kulturkretsen har sterkere familebånd enn vi i Norge vanligvis har, sier Hasle.

Tja, man kunne kanskje spurt seg hva disse «sterke familiebåndene» er tuftet på? HRS kan heller ikke erindre at noen av disse, eller andre for den saks skyld, støttet høyesterettsadvokat Tor Erling Staff sitt utspill om strafferabatt for æresdrap.