Ytringsfrihet

Eufemismer i Vårt Land

Avisen Vårt Land har omsider kommet på banen og rapporterer i dag om ”no-go” utspillet til biskopen av Rochester, og om truslene han har mottatt i etterkant av dette. Det er utvilsomt prisverdig at Mediehuset Vårt land finner plass til å skrive om noe slikt, men samtidig er ”reportasjen” så til de grader glosset og tilslørt at den kan tjene som en morsom illustrasjon på den politisk-korrekte tendens til terapeutisk beskrivelse av virkeligheten.

Jens Tomas Anfindsen, HRSDet er journalisten Jarle Kallestad som skriver som følger:

6. januar skrev biskopen i Sunday Telegraph at enkelte muslimske ungdommer er uten kontakt med landet de lever i. Han skrev at det finnes en del fiendtlighet mot ikke-muslimer i enkelte områder og mente at regjeringens multikurelle politikk bidrar til splittelse.

Det Kallestad her refererer til, er altså biskopens utspill av 6. januar der denne advarer om at det er i ferd med å oppstå ”no-go” soner i muslimskdominerte bydeler i Storbritannia, områder der det er farlig eller oppleves ubehagelig for ikke-muslimer å bo eller arbeide. Biskopen advarte, konkret, om at ikke-muslimer i disse områdene står i fare for å utsettes for fysiske overfall, og han knyttet dette opp mot britiske islamisters forsøk på å påtvinge islamsk lov, sharia, på sine omgivelser.

Slik refereres biskopens utspill av Telegraph.co.uk:

Islamic extremists have created «no-go» areas across Britain where it is too dangerous for non-Muslims to enter, one of the Church of England’s most senior bishops warns today.

The Rt Rev Michael Nazir-Ali, the Bishop of Rochester and the Church’s only Asian bishop, says that people of a different race or faith face physical attack if they live or work in communities dominated by a strict Muslim ideology.[ … ]Bishop Nazir-Ali compares the threat to the use of intimidation by the far-Right, [ … ].

Bishop Nazir-Ali, who was born in Pakistan, gives warning that attempts are being made to give Britain an increasingly Islamic character by introducing the call to prayer and wider use of sharia law, a legal system based on the Koran.

Leserne kan jo selv vurdere hvor godt de synes Kallestad har lykkes i å gjengi substansen i biskopens utspill.