Ufrivillige ekteskap

Det svake kjønn — tyrkiske menn

En fersk, antropologisk studie av arrangerte ekteskap blant tyrkiske innvandrere i Tyskland har resultert i boken ”Det svake kjønn – de tyrkiske menn. Tvangsekteskap, hjemmevold, og ekteskapelig dobbeltmoral”. Forfatteren Ahmet Toprak gjennomførte dybdeintervjuer med 15 tyrkiske menn som alle var født eller oppvokst i Tyskland, og som alle hadde giftet seg med jenter fra hjemlandet, med jenter de aldri hadde møtt. Resultatet maner til ettertanke.