Integrering og integreringspolitikk

Burkini-forbud i svømmehallen

En svømmehall i den nederlandske byen Zwolle har nedlagt forbud mot bruk av burkini, et badeplagg som dekker hele kroppen unntatt ansikt, hender og føtter. Det var en nederlandsk konvertitt som utviklet det burka-lignende plagget. Men etter den reneste klagestorm fra andre badegjester, nedla ledelsen ved svømmehallen bruksforbud.

Daglig leder ved svømmehallen, Hans Meijer, sier at
dette ikke har noe med diskriminering å gjøre, men med økonomi. Han viser til
at det allerede finnes egne åpningstider for grupper med spesielle
tilpasningsbehov, slik som overvektige, nakenbadere, parkinson-syke eller
mennesker med migrasjonsbakgrunn (muslimer). Muslimske kvinner må, dersom de
har spesielle tilpasningsbehov, gjøre bruk av disse åpningstidene, hevder han.

Nederland har for øvrig nylig innført et forbud mot
ansiktsdekkende plagg for offentlige ansatte og på offentlige transportmidler.

Dette melder Sueddeutsche.de.

Ja, som HRS har sagt en rekke ganger, liberale samfunn vil
bli tvunget til å ta stilling til hvor grensen for islams særkrav i det
offentlige rom skal gå, dersom de skal unngå islamisering. Islams egne krav på
sine omgivelser er i så måte grenseløse.