Innvandring

Arbeidsinnvandring kan svekke velferdsstaten

Tre av fire arbeidsinnvandrere har ingen konkrete planer om å forlate Norge, og mange bosetter seg her med familie. Dette kan bidra til å øke presset på velferdsgodene, advarer flere forskere. Vinningen kan gå opp i spinningen om nye befolkningsgrupper blir boende og legger like stort press på velferdsstaten som de gamle. Derfor er det langt fra opplagt at arbeidsinnvandring kan løse de demografiske utfordringene som velferdssystemet i Norge står overfor.

Under sitt Tyrkia-besøk i forrige uke snakket arbeids- og
inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) varmt om behovet for økt
arbeidsinnvandring. Men flere forskere er skeptiske til at innvandring blir
presentert som redningen for det norske velferdssystemet, fra håndtering av
eldrebølgen til mangel på arbeidskraft. – Denne tenkningen forutsetter at arbeidsinnvandrerne reiser hjem igjen, men
det er lite som tyder på det. Vinningen kan gå opp i spinningen om nye
befolkningsgrupper blir boende og legger like stort press på velferdsstaten som
de gamle, sier forskerne Jon Horgen Friberg og Guri Tyldum ved
Forskningsstiftelsen Fafo.

Les mer i Dagsavisen.