HRS - Webradio

Ukemagasinet: Danmark i perpektiv

HRS RADIO: Journalisten Jon Hustad dro på befaring til Danmark. I en lengre reportasje i Dag og Tid jevnfører han det bildet norske medier har tegnet av dette landet, i den senere tid, med det han selv finner på sin reise. Samsvaret mellom bilde og virkelighet er ikke spesielt slående, skal vi tro Hustad. HRS radio har intervjuet Hustad for nye perspektiver på spørsmålet om hvorfor Danmark, og særlig den offentlige debatten i Danmark, er så veldig annerledes enn den vi har i Norge – for ikke å snakke om Sverige – når det kommer til spørsmål som har å gjøre med innvandring og det nasjonale.

Hør Jon Hustad analysere den
danske situasjonen i samtale med Jens Tomas Anfindsen.

Klikk på webradio-ikonet
øverst til høyre på denne siden, og spill av filen på din maskin, eller last
den ned til en bærbar mp.3-spiller.

NB!
Se også artikkelen Det stakkars mørkeblå Danmark, som gir en anmeldelse av, og som lenker til, Hustads artikkel i Dag og Tid.