Ytringsfrihet

Trusselvideo mot Winter

Islamske aktivister har postet en trusselvideo rettet mot den østerrikske politikeren Susanne Winter. Dette som respons på en islamkritisk tale hun holdt på et partimøte, sist søndag. Winter betegnet islam som et ”totalitært herrefolkssystem”, hun advarte om at Østerrike ligger an til å få muslimsk befolkningsmajoritet innen en 20-30 år, og hun påpekte at Muhammed var en feltherre som startet en rekke angrepskriger, og at han giftet seg med et 6 år gammelt barn da han selv var 50. I trusselvideoen hevdes det at Winter vil bi straffet for feilen hun har begått, og det samme vil alle andre europeere som ikke viser respekt for islam.

Jens Tomas Anfindsen, HRS

For to dager siden rapporterte HRS at den østerrikske
politikeren Susanne Winter står under etterforskning for ”hate speech” og risikerer inntil to års fengselsstraff
for hennes skarpe kritikk av islam på et partimøte, sist søndag (se videoutdrag av talen).

Tirsdag denne uken postet så islamske
aktivister en trusselvideo på YouTube der de truer både Winter og andre
europeere med straff, dersom vi ikke respekterer islam. (I tilfelle videoen fjernes fra YouTube, er den også tilgjengelig fra en østerriksk videotjeneste). Se videoen:

Videoen åpner med en scene fra
Winters tale, under påskriften [undertegnedes oversettelse]:

SUSANNE WINTER – DETTE VAR EN FEIL
AV DEG – INSALLAH SKAL DU BLI STRAFFET FOR DET DU HAR SAGT

Så brytes Winters tale av en stemme som sier «Ok, let’s go». Geværsalver knitrer mens ropene Allahu akbar ljomer. Så kommer følgende klare melding:

DETTE VAR EN FEIL. OG MED SLIKE MENNESKER HAR DU NÅ LAGT DEG UT. DETTE ER ALLAHS KRIGERE. DISSE KRIGERNE ER VI — MUSLIMENE — OG DU HAR NÅ ET PROBLEM MED OSS, SUSANNE

Så følger lengre scener der vi får
se store muslimske menneskemasser i bønn, eller mujahedeen som vifter med våpen,
skyter, sprenger bomber og lignende. I en scene fra 9/11 som viser tvillingtårnene i New
York idet de braser sammen, kommer følgende påskrift over skjermen:

SE HER SUSANNE – PÅ GRUNN AV DINE
UTTALELSER KAN NOE LIGNENDE SKJE I DITT LAND OGSÅ – DU STÅR ANSVARLIG FOR DET

Nye scener av stolte og tungt
bevæpnede mujahedeen, inklusive barnesoldater, flimrer over skjermen. Én scene
dveler ved det arabiske jihad-flagget; et annet viser et blodrødt europakart
med påskriften ”EURABIA”, innhyllet i et flammehav. Avslutningsvis kommer
følgende formaning over skjermen:

DENNE VIDEOEN HENVENDER SEG IKKE
BARE TIL SUSANNE WINTER, MEN TIL ALLE VANTRO SOM IKKE HAR RESPEKT FOR ALLAH OG
ISLAM – INSHALLAH KOMMER DAGEN DA DERE SKAL BLI STRAFFET

For HRS handler denne saken helt og fullt om rettssikkerhet og ytringsfrihet, og helt minimalt om hva man måtte synes om
partiet FPÖ, generelt, eller Susanne Winters tale, spesielt. Én ting som er meget urovekkende
her, er, som tidligere omtalt, den stigende tendensen i Europa til å
rettsforfølge innvandringsrestriktive eller islamkritiske opposisjonelle. Det er altså i seg selv problametisk at Winter rettsforfølges for sine politiske synspunkter og for talen hun holdt, sist søndag.

Dernest kommer den manglende reaksjon på nettopp dette fra det meningsproduserende etablissementet. Hvorfor blir ikke rettsforfølgelsen av Susanne Winter i Østerrike, for eksempel, straks gjenstand for indignerte lederartikler
i landets avviser? I Europa strammes det stadig videre inn på ytringsfrihet og
andre grunnleggende, demokratiske frihetsverdier, men nesten ingen ser ut til å
bry seg. Faktisk har ikke norske medier brydd seg med å referere episoden med Susanne Winter i
det hele tatt.

Videre kommer, som vi nå ser, nok en faktor som er vel så
urovekkende som den rettslige forfølgelse av Europas opposisjonelle, nemlig islamske
aktivisters bruk av vold og trusler som politiske pressmidler mot dem. Naturlig nok er ”alle”
anstendige mennesker enige om at islamske trusler og vold ikke hører hjemme i den politiske debatt,
men det er forbausende med hvilken knusende ro ”folk” tar det når truslene og
voldshandlingene likevel hagler inn, slik som i trusselvideoen ovenfor.
Hvorfor er folk så handlingslammede når slike ting skjer rett
foran øynene på dem? Og hvorfor blir ikke europeere flest både fornærmet og rasende? Man har følelsen av at et aldri så
lite ramaskrik ville vært på sin plass. Men en tilnærmet samstemmig
meningsproduserende elite aner fred og ingen fare.