Islam

Sterk tale fra Wafa Sultan

Den internasjonalt anerkjente menneskerettighetsaktivisten Wafa Sultan, en flyktning fra det islamske regimet i Iran, leverte et gripende bidrag til ”Restoration Weekend”-konferansen 2007, arrangert av Dawid Horrowitz Freedom Center. Hør talen i sin helhet.

Som politisk dissident ble Wafa Sultan forfulgt av det islamske regimet i Iran,
før hun flyktet landet som syttenåring. Hun har bodd i Canada siden 1990 og har
markert seg internasjonalt som en menneskerettightsforkjemper og islamkritiker. Hun ledet den internasjonale kampanjen mot sharia-lover i Kanada, hun ble utropt
til årets kvinne av Gazette Des Femmes i 2005, og i 2006 mottok hun Humanist of
the Year-prisen fra Humanist Association of Canada (Human-etisk forbunds
kanadiske motstykke).

I fjor (2007) deltok hun på den årlige ”Restoration Weekend”-konferansen
som arrangeres av Dawid Horrowitz Freedom Center. Med et resonnement som minner sterkt om den senere tids klare budskap fra
Ayaan Hirsi Ali
, argumenterer Sultan for at politisk og religiøs forfølgelse og
menneskerettighetsbrudd i islamske land ikke skyldes radikal islamisme, politisk islam, islamofascisme eller noe som helst annet enn – ganske enkelt – islam. Islam i
seg selv, slik den ble praktisert av religionsstifteren Muhammed og slik islams
hellige tekster og islams rettstradisjon foreskriver at religionen skal
praktiseres.

Wafa Sultans tale på David Horrowitzs Restoration Weekend 2007

NB! Merk at Wafa Sultans argument til fordel for islamsk
essensialisme er nettopp dette; et argument. De som hevder at islam ikke har
noen essens og at religionen kan utvikles eller reformeres til å bli noe
helt annet enn hva den tradisjonelt har vært, hva dens tekster foreskriver og hva
dens grunnlegger gjorde og påbød, bør kunne presentere en form for motargument mot denne
type resonnement.